مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
لیلة المحیای بارانی چه حالی می دهد
الا محمد اقرا و ربک الاکرم
رسول الله