میلاد حضرت رقیه (س)
همه دنیای حسین
دلا شاده دختر دردونه ارباب رسیده
آنجا که شور عشق نباشد کمال نیست
از عشق می نویسم و از بی قرارها
منم و آسمان زیبایی
دار و ندارم به زیر پات که شدی فخر بابات
شب پرواز دل مجنونه
اومده اونی که صحنش قبله گه عاشقان
همه دنیای حسین
میخونه پر سائل شد
مجنون رقیه امو به خود می بالم