ورودیه محرم
صدای چاووشی غم دلمو خون می کنه
بر شانه هاست پرچم ماه محرمت
باذن الله و باذن رسول الله
دل بستم به پرچم سیاه
محرم اومد و دلا رو غم گرفت
سوره غم می رسد آیات مریم می رسد
حی علی العزا حی علی البکاء
بازم منم و شب های خوب محرم
داره دونه دونه از راه مهمون میاد
شب اول شب اشک فاطمه
من لی غیرک من که ندارم کسی رو به غیرت