شهادت امام باقر (ع)
یادگار کربلایم کربلایم کربلایم
من بر فلک امامم من بر ملک شهودم
منم که زنده نمودم خدا پرستی را
غربت می باره از نگاش
آمده ذی الحجه و افتاده ام یاد منا
هزار خاطره غم نمی رود از یاد
منم پنجمین گل ز آل عبایم
منم پنجمین گل ز آل عبایم
خاطرات کربلا یاد منه
توی قاب چشمای ترم
هر کسی که تو کودکی ببینه کابوس بدی
شهادت حضرت مسلم (ع)
به دلم اضطرابی نداد
ای کاش کسی روی لبش آه نباشد
هستم اسیر این نامردما حسین
حضرت مسلم (ع)
کوچه به کوچه می گردم
از هق هق نسیم شنیدم صدای تو
شانه های زخمیش را هیچ کس باور نداشت
منم و شهر نامردی
نیمه ای می گذرد از شب و سرگردانم
ای دلبند علی ای کشتی نجات
ای قبله دل کعبه جان عشق من آقا