میلاد حضرت زینب (س)
از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند
کیست بعد از فاطمه بانوی والا زینب است
با خبر کرد نسیمی همه دنیا را
زینبی را که می شناسم من
مژده بده حسین رو یار نگار اومده
اگر یه قطره از بزرگی تو انشا بشه
دلم سرگردونه شبیه مجنونه | فارسی ، عربی
مژده بده حسین رو یار نگار اومده
من کجا ماه کجا کل دنیا کجا
هم نام جام و باده ام
دلم سرگردونه شبیه مجنونه | فارسی ، عربی