مشایه ( پیاده روی اربعین )
قصه عشق و عاشقی شیرینه
یه شب تو روضه با چشم خیس
بی قرارم و فقط می خوام برم حرم
از بس به شما فکر می کنم به خودم نمی رسم
سلام آقا سلام
دلم هواییه هوای کربلا
هوای زیارت کرب و بلا سرمه بازم
تو این هوای شرجی از آب
عشق یعنی کربلا
سایه ات باز به روی سرم انشاءالله
در خونت نوکری می کنم عزت میخرم