میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)
زمین به لرزه در آمد شکست کنگره ها
به بهار گفتم ثمرت مبارک
رسول امین
ذکر خدا ذکر ملک ذکر تموم عالم
باز داره اشکای شوق آسمون می باره
از آن زمان که پای من بر کوی دلبر باز شد
یا رسول الله علت خلقتی
باز داره اشکای شوق آسمون می باره
از آسمون امشب برکات می فرستند

شادمانه ربیع الاول

گلچین مولودی ، سرود و مدح
شادمانه ربیع الاول
مولای قنبر میزان داور | فارسی ، عربی
قدمتی که شاه دارد را گدا هم داشته
ای قطره در حوالی دریا قدم مزن
گر چه پر از دردم علی
ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام
سه روزه که به اذن داور
ذکر علی ولی الله روی لبم
سه روزه که به اذن داور
تویی مقصودم هدف رو عشقه
دل دیوونم خماره
شب نیازه پنجره بازه