میلاد حضرت زینب (س)
دف می زنن فرشته ها از آسمونا
کار ما امشب است با زینب
آن خدایی که ازل پایه پیوند گذاشت
بگذارید از واژه لبالب باشم
دوباره صحن چشای عاشق شده دریایی
سلام فاطمه مرآت داور آوردی
زینب کبری به ملک دل خدایی می کنه
بارونه لطف خدا | فارسی ، عربی
زینب تو آرامش دنیامی تو آیینه آقامی
لالایی کوثر کوثر لالایی دختر حیدر
در اومده ماه شبای فاطمه