شهادت حضرت امیرالمومنین (ع)
خدا دیگه سحر شده شب جدایی
ذکر یا حیدر به جانم نور ایمان ریخته
تا ترک خورد سرش دخترش افتاد زمین
امپراتوری دنیا به خدا در نجف است
سحر بود و غم و درد
داره میره مسجد غریبونه
از غم غربت مولا تو دلم آتیشه امشب
دل می برد رخسار ما خواهی بیا خواهی برو
من اسیر قنبرم
مولا پدرمونه دستش رو سرمونه
به نگاه علی غم و آه علی
مناجات الهی
حتی اگر نبخشد این چشم تر می ارزد
در آسمونا وا شد نسیمی می وزه از عرش
مناجات
نشسته ایم که از آتشت امان برسد
باز هم توبه کنان پشت درت آمده ام
باز شد سفره احسان همه را بخشیدی
خواهم دلی که غرق شود در لقای تو
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی
ألف حكاية
عالم الملكوت
يا منزل الرحمات