ایام فاطمیه
هوا گرگ و میشه
آتیش غم به دلم افتاده
نرو بمون دلخوشی حیدر
پرستوی مهاجرم چرا ز لانه می روی
بزرگ مدینه بزرگ همه
معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته
هر چی که داشتم نذر تو کردم
شمس | عربی ، فارسی
حالت زاره چشمات تاره
صلی الله علی حضرت خیرالنساء
دستم از کار افتاده حال منو می بینی