شهادت حضرت امیرالمومنین (ع)
ما عبد دربار شهنشاه جهان هستیم
هستم زیر لوای مرتضی
خمارم از روی آن طره گیسوی
هستم زیر لوای مرتضی
صاحب میخانه علی
مولا علی آقا علی
ملائک خادمان آستانش عبد زوارش
هستم زیر لوای مرتضی
بعد تو بابا کار من تنها ناله و اشک و غمه
به علی دستامو ول نکن
ای خداوند کرم
مناجات الهی
خجالتم نده و عاصیم خطاب مکن
به علی دستامو ول نکن
شب قدر آخر اومد
به این طریق خدایی کسی کجا بکند
من با تو بال و پر گرفتم یا الهی
یا رب گرفتارم عبد گنهکارم
شب قدر و پای این سفره
به علی دستامو ول نکن
الهي مذ لجأت أليك
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی
ألف حكاية
نجف
جام می به کف
بر طاق آسمان نجف نام فاطمه است
گوش کن نعره طوفان نجف یازهراست
نجف و حال و هوای زائرا دم سحر
نجف و حال و هوای زائرا دم سحر
نجف و حال و هوای زائرا دم سحر
شد قبله مقصود دو عالم نجف تو
گوش کن نعره طوفان نجف یازهراست
می میرم برای نجف
دستامو بگیر که وقت رفتنه