گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از نریمان پناهی، ۵۸ قطعه، ۹ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ نذر پدر شد ادا گشته عروسیت عزا شور ۱۱ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۴۳۵ ۵۳۵۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ از جام عشق کربلا مستم عمو وای شور ۶.۴ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۵۵۳۰ ۵۵۹۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ تار و پود عشقی هیبت مولایی واحد ۵.۵ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۸۵۶ ۳۸۳۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ از غصه شدم پریشان کن عنایتی که من روم به میدان واحد ۷.۹ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۳۰۶۲ ۳۵۵۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمو غرق آهم بیا ای پناهم زمینه ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۰ ۰ ۳۹۸۱ ۴۲۸۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ رخت مشکی به تنم ارباب زمینه ۲۳.۲ ۲۵:۱۷ ۰ ۰ ۴۴۶۴ ۴۷۶۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ منم آواره بین کوفه واحد ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۳۷۶۸ ۴۰۰۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ کوفه را با تو حسین جان سر پیمانی نیست واحد ۱۴.۶ ۱۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۳۶۴ ۳۶۸۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست شور ۱۲.۷ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۷۱۸ ۷۶۸۳
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره قلبم بی قراره شور ۱۶.۸ ۱۲:۱۲ ۰ ۰ ۴۹۲۴ ۵۷۶۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ به پا خیمه مکن تو این صحرا زمینه ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۳۰۶۵ ۳۲۴۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو این دیار ماتم دل من شده پر از غم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۲۹۹۴ ۳۲۰۶
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ قرار قلب بی قرارم برادر جان دلشوره دارم شور ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۶۸ ۳۷۸۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ امان ز وقت بوسیدن گلو واحد ۱۱ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۳۱۵۳ ۳۱۳۹
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قلبم در این وادی شده غرق محن شور ۷.۹ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۲۶۸۸ ۳۹۴۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا بی پناهم بابا غرق آهم زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۰ ۰ ۲۹۷۰ ۳۳۹۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه بیا قرار دل بی قرارم اومد واحد ۱۱.۲ ۱۲:۰۹ ۰ ۰ ۳۰۷۳ ۳۰۵۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ مهرم و مهتابم دختر اربابم واحد ۸ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۲۴۷۹ ۳۱۶۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ تنها و بی کس بین این ویرونه ها وای شور ۹.۱ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۳۲۲۶ ۴۲۱۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ به شام تارم سحر اومد شور ۸.۸ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۳۷۰ ۳۳۹۲
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببین بی قرارم برات هدیه دارم زمینه ۱۱.۵ ۱۲:۲۸ ۰ ۰ ۲۲۷۹ ۳۱۳۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برادر جان زینب فدایت واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۳۲۴۶ ۳۳۴۶
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم واحد ۶.۵ ۷:۰۴ ۰ ۰ ۳۴۸۵ ۳۱۶۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ به نام نامی ارباب عشق حسین ثارالله تک ۱۰.۹ ۱۱:۵۳ ۰ ۰ ۳۳۰۳ ۳۵۶۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ غم غریبی زد شرر به پیکرم وای شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۲۶۵ ۳۹۱۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم پر بهونه غمم بی کرونه زمینه ۹.۴ ۱۰:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۹۳ ۳۰۴۳
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ لب گودال زمین خورد و به دریا افتاد واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۷۲۳۵ ۳۸۱۱
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شاه بی همتایی صاحب دلهایی واحد ۳.۷ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۲۲۰۸ ۳۰۴۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه ببین چشمام تره بزار برم وای شور ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۳۲۷۳ ۳۵۷۴
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ گل پرپر من علی اصغر من زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۵۲۲۱ ۳۲۱۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالا لالای ای پسر من زمینه ۱۶.۷ ۱۲:۰۵ ۰ ۰ ۳۴۸۷ ۲۹۱۸
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشک غریبی من رو لب هات می چکه من واحد ۱۵.۶ ۱۶:۵۹ ۱ ۱ ۲۳۷۳ ۲۳۰۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای کودک دردی کشم راحت بخواب وای شور ۱۱.۷ ۱۲:۴۳ ۰ ۰ ۱۹۹۸ ۳۳۳۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ پیش نگاه مضطر من شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۲۰۰۷ ۲۹۳۷
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عزیز دل من همه حاصل من زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۵ ۰ ۰ ۲۴۱۴ ۲۶۱۵
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آهسته تر برو ای جوونم که پیر پیرم واحد ۱۲.۹ ۱۴:۰۴ ۰ ۰ ۲۶۵۳ ۲۸۱۱
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ موذن کرب و بلا اذان بگو وای شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۶۲۵۰ ۴۲۸۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ خواستی پر بکشی تا کبوتر بشوی تک ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۰ ۰ ۴۶۵۴ ۳۶۹۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه میون سینه نمونده به غیر آهی واحد ۱۷.۴ ۱۸:۵۹ ۰ ۰ ۲۴۵۷ ۳۴۰۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است واحد ۴.۹ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۱۶۸ ۳۲۲۸
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ساقی حرم بیا باز به یاری حرم تک ۶.۸ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۳۳۱۴ ۳۵۶۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم زار و مضطر شده چشم من تر زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۵۴ ۳۳۶۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل غمین و زارم برادر در تب و تابه واحد ۱۳.۲ ۱۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۲۴۰ ۳۱۱۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ غم مولا حسین غم ما بود واحد ۴.۲ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۳۷۷۹ ۳۶۷۶
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اینجا شهادتنامه ات امضا شود وای شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۳۲۲۸ ۴۷۷۸
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بر قلب من فرود خنجری که سرت رو از پیکرت ربود شور ۱۲.۱ ۱۳:۰۸ ۰ ۰ ۶۹۱۰۰ ۲۰۲۸۰