گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱

گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱

از جواد مقدم، ۹۳ قطعه، ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ یه وقتایی دلم می خواد برات دیوونه تر باشم شور ۹.۲ ۹:۵۸ ۲۱ ۲۱ ۲۵۹۱۶ ۶۹۹۸۴
۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ هر کس کند حوالی شش گوشه اعتکاف شعرخوانی ۸.۲ ۸:۵۱ ۲۲ ۲۲ ۳۰۵۸ ۷۶۴۶
۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ در بسته شده رو کلیدی هست شور ۷.۶ ۸:۱۵ ۲۱ ۲۱ ۲۰۸۳۳ ۷۲۰۷۱
۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ روضه امام حسن مجتبی (ع) روضه ۳۲.۵ ۳۵:۲۸ ۲۱ ۲۱ ۱۰۳۶۵ ۱۰۷۲۹
۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ ما نمیشیم کم ارادت آخه نوکر تو هستیم شور ۲.۸ ۳:۰۱ ۲۱ ۲۱ ۴۲۷۸ ۷۳۰۷
۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ برای آنکه بیابیم ما خدایت را شعرخوانی ۷ ۷:۳۵ ۲۱ ۲۱ ۲۱۸۳ ۵۴۸۹
۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ خاک دل من تربت حسین و اشکم آب فراته واحد ۶.۲ ۶:۴۱ ۲۱ ۲۱ ۸۹۷۲ ۱۱۳۰۶
۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بی تابیم ما همه بی تابیم شور ۳.۱ ۳:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۳۸۹۰ ۶۹۱۳
۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ هواتو کرده این دلم چطور بگم واحد ۱۳.۳ ۱۴:۳۰ ۲۰ ۲۰ ۸۲۰۰ ۱۱۲۰۱
۱۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دلبری سروری تو آخرین سلاله حیدری شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۲۱ ۲۱ ۷۹۷۵ ۱۰۹۱۳
۱۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بهاری بودم با زشتی دلم رو پاییزی کردم تک ۳ ۳:۱۳ ۲۲ ۲۲ ۲۷۷۸ ۵۸۴۹
۱۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ کیست که خاک در درگاه علی نیست واحد ۷.۳ ۷:۵۵ ۲۱ ۲۱ ۴۳۰۸ ۸۱۷۸
۱۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ همین بسه برای من همش بگم آقای من شور ۶.۳ ۶:۴۷ ۲۱ ۲۱ ۶۲۲۵ ۹۱۸۷
۱۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ ای بلند آوازه نامت در جهان واحد ۱۰.۵ ۱۱:۲۷ ۲۱ ۲۱ ۴۳۰۱ ۸۱۸۲
۱۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ اگه چه بال و پر ناتوانمان دادند واحد ۱۴.۸ ۱۶:۰۹ ۲۱ ۲۱ ۲۴۶۹ ۷۱۶۶
۱۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ وقتی باشی با یه گل بهار میشه واحد ۸.۷ ۹:۲۴ ۲۱ ۲۱ ۳۱۶۵ ۹۵۲۴
۱۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بازم شبای هیئت بازم یه بغض تو گلو واحد ۵.۲ ۵:۳۷ ۲۱ ۲۱ ۱۲۴۳۴ ۹۹۸۳
۱۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دارم از ذکر حسین حال بکا شور ۵.۸ ۶:۱۸ ۲۱ ۲۱ ۴۶۸۲ ۱۱۰۶۲
۱۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ در علی ما اثر از نور خدا می جوییم شعرخوانی ۳.۶ ۳:۵۲ ۲۱ ۲۱ ۲۲۸۳ ۴۵۵۱
۲۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ ای بلند آوازه نامت در جهان واحد ۷.۷ ۸:۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۹۰۷ ۸۳۴۵
۲۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ این اشک نیست آب زلال و مطهر است شعرخوانی ۷.۲ ۷:۴۷ ۲۱ ۲۱ ۲۱۹۶ ۶۰۰۰
۲۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ تو جمع مستان به عشق سلطان تک ۳ ۳:۱۴ ۲۱ ۲۱ ۴۸۲۱ ۵۷۲۵
۲۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ کاش بودی کرب و بلا کنار حرمم حرم داشتی حسن شور ۶.۴ ۶:۵۴ ۲۲ ۲۲ ۱۰۵۶۸ ۱۵۸۵۰
۲۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بالا نرفت آنکه به پای تو پا نشد شعرخوانی ۷.۲ ۷:۵۰ ۲۲ ۲۲ ۳۳۱۸ ۵۴۲۹
۲۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دل دل تو رو می خواد چجوری حرمت بیاد شور ۴.۹ ۵:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۵۰۶۹ ۱۰۱۵۶
۲۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ داره زبونه می کشه چه آتیشیه تو قلبم شور ۷.۸ ۸:۲۸ ۲۲ ۲۲ ۹۲۸۷ ۴۸۱۴۱
۲۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ عالم ببینه شور و شینمو زمینه ۵.۶ ۶:۰۰ ۲۱ ۲۱ ۷۱۵۷ ۳۴۲۴۶
۲۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ داد قربانی دو کودک در منای کربلا زمینه ۶ ۶:۲۷ ۲۱ ۲۱ ۳۶۰۲ ۷۳۵۱
۲۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ عضو عضو پیکرم پیوسته گوید یا حسین واحد ۸ ۸:۳۹ ۵ ۵ ۴۷۵۶ ۱۰۱۳۸
۳۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دریای رحمتی آقای جنتی واحد ۸.۲ ۸:۵۶ ۵ ۵ ۴۰۱۹ ۹۳۷۵
۳۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ تو جمع مستان به عشق سلطان و شاه ولا تک ۲.۷ ۲:۵۴ ۴ ۴ ۳۱۲۱ ۵۵۵۱
۳۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ از وصال کربلا جدا ماندم شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۵ ۵ ۱۵۴۳۰ ۱۸۱۶۳
۳۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ پر می گیرم از دیار غم شور ۹.۴ ۱۰:۱۲ ۶ ۶ ۸۴۵۱ ۱۴۵۳۶
۳۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ روضه حضرت ام البنین (س) و حضرت اباالفضل (ع) روضه ۲۷.۸ ۳۰:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۲۴۵۱۶ ۱۶۱۰۶
۳۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ علمدار عشقت منو دیوونه کرده زمینه ۸.۸ ۹:۳۲ ۲۱ ۲۱ ۶۷۰۵ ۱۳۰۳۷
۳۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ سرم خاک کف پای حسین است واحد ۱۰.۴ ۱۱:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۴۸۰۷ ۱۱۵۵۰
۳۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ از همه دلگیرم ثارالله شور ۵.۴ ۵:۵۳ ۲۱ ۲۱ ۴۸۶۰ ۹۹۷۳
۳۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ نذر رسیدن شما جوونیه سینه زنا واحد ۷.۳ ۷:۵۲ ۲۱ ۲۱ ۶۰۵۴ ۱۲۶۷۱
۳۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ شبا به عشق کربلا چشامو رو هم میذارم واحد ۱۵.۸ ۱۷:۱۱ ۲۱ ۲۱ ۵۱۲۲ ۱۴۳۳۳
۴۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بهاری بودم با زشتی دلم رو پاییزی کردم شور ۶.۱ ۶:۳۳ ۲۱ ۲۱ ۶۸۵۳ ۱۳۵۹۳
۴۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ به فدای حضرت حیدر و بچه هاش شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۲۲ ۲۲ ۷۳۵۴ ۱۳۶۶۶
۴۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ رودیم و موج های خروشان می آوریم شعرخوانی ۷.۳ ۷:۵۴ ۲۱ ۲۱ ۳۷۹۰ ۸۵۵۷
۴۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ از پیر و جوون غلام داری شور ۵.۵ ۵:۵۷ ۲۱ ۲۱ ۱۱۹۶۱ ۱۴۱۹۳
۴۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ حالی برام حال شور و شین نمیشه شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۲۱ ۲۱ ۱۱۹۶۱ ۱۰۵۹۰
۴۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ عمرمو به رات میشینم تا بیای واحد ۹.۱ ۹:۵۴ ۲۱ ۲۱ ۳۶۷۶ ۳۸۱۸
۴۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ زیبای زیبایی محبوب دلهایی واحد ۵.۵ ۵:۵۹ ۲۱ ۲۱ ۶۱۲۸ ۴۲۴۱
۴۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ خورشید صبحگاهی بامت حسین بود شعرخوانی ۶.۶ ۷:۱۱ ۲۱ ۲۱ ۲۵۴۰ ۲۴۲۱
۴۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ اگر چه که دست من آقا به ضریح تو نمی رسه شور ۱۱.۲ ۱۲:۰۸ ۲۱ ۲۱ ۷۴۵۳ ۶۲۱۴
۴۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ قسم میدمت به نوکریم قسم میدمت به روضه ها روضه ۸.۲ ۸:۵۴ ۲۱ ۲۱ ۱۳۴۹۳ ۹۸۵۹
۵۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ زین گونه ام که از غم غربت شکیب نیست شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۶ ۲۱ ۲۱ ۳۴۰۷ ۳۳۶۵
۵۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ در خونه امید می زنم واحد ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۲۱ ۲۱ ۴۲۶۲ ۴۵۹۵
۵۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ هر موقعی که روضه هاشو می بینم وای زمینه ۲.۷ ۲:۵۱ ۲۱ ۲۱ ۲۴۴۲ ۲۸۹۲
۵۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دیوونگی کارمه در غمت شور ۲.۴ ۲:۳۶ ۲۱ ۲۱ ۱۶۳۵۷ ۷۴۲۶
۵۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ روحم هر شب مثل زینب شور ۲.۲ ۲:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۳۹۴۲ ۴۰۲۹
۵۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دارد دلم به شوق تو مدهوش می شود واحد ۶ ۶:۲۶ ۲۱ ۲۱ ۲۷۲۲ ۳۴۸۹
۵۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ به غیر از کوی تو جایی ندارم شور ۶.۲ ۶:۴۱ ۲۱ ۲۱ ۵۱۹۸ ۴۶۰۲
۵۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ شمع رخ تو دیدیم پروانه شدیم رفت شور ۶.۲ ۶:۴۵ ۲۹ ۲۹ ۱۸۱۸۰ ۱۵۸۴۶
۵۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ در طریقت زحمت بسیارها باید کشید شعرخوانی ۷.۵ ۸:۱۰ ۲۸ ۲۸ ۳۵۴۱ ۳۴۵۲
۵۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ دیوونه ایوون طلاتم کبوتر حیرون نگاتم واحد ۵.۵ ۵:۵۸ ۲۸ ۲۸ ۱۱۱۷۹ ۷۴۰۴
۶۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ برام رقم می خوره زیباترین سرگذشت شور ۵.۴ ۵:۴۹ ۲۸ ۲۸ ۳۹۳۴ ۵۸۱۶
۶۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بازم محرم باز روضه چشماتون شور ۹.۲ ۱۰:۰۱ ۲۸ ۲۸ ۱۲۱۳۸۱ ۳۸۵۴۴
۶۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۲۶.۱ ۲۸:۳۰ ۲۱ ۲۱ ۲۰۵۰ ۲۸۱۰
۶۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ قلب و دلمو آب و گلمو زمینه ۸.۳ ۹:۰۳ ۲۱ ۲۱ ۶۵۴۶ ۴۹۷۶
۶۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو شور ۸.۷ ۹:۲۶ ۲۱ ۲۱ ۱۸۸۷۷ ۱۸۲۸۱
۶۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ من آسمان نور و عباس آفتابم واحد ۱۴ ۱۵:۱۶ ۲۰ ۲۰ ۲۵۳۳ ۴۵۵۲
۶۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ تپش این دل بی تابم میگه تویی اربابم شور ۵ ۵:۲۷ ۲۱ ۲۱ ۳۵۵۴ ۳۲۴۳
۶۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ آتش عشق تو در سینه سوزان من است واحد ۱۱.۷ ۱۲:۴۳ ۲۱ ۲۱ ۲۶۹۹ ۴۶۹۹
۶۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ کربلا خونمه از چی دل بکنم شور ۶.۱ ۶:۳۸ ۲۱ ۲۱ ۱۰۶۵۳ ۱۸۹۱۱
۶۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ خوشبخت ترین آدما ماییم شور ۶.۱ ۶:۴۰ ۲۱ ۲۱ ۱۴۳۴۳ ۱۸۸۲۵
۷۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ که به آن قمر بگوید که مرا به خواب آید شعرخوانی ۱۱.۷ ۱۲:۴۸ ۲۲ ۲۲ ۱۶۱۶ ۳۷۴۰
۷۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه واحد ۲.۹ ۳:۰۷ ۲۱ ۲۱ ۶۹۶۱ ۴۴۰۶
۷۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ هر چی عشق از ضریح تو به پا میشه تک ۴.۹ ۵:۲۰ ۲۱ ۲۱ ۲۰۸۵ ۴۱۵۳
۷۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ حسین ارباب سینمو پاره پاره کن شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۲۱ ۲۱ ۱۷۸۱۱ ۷۶۲۹
۷۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ اگه ما نبودیم بی نوایی نبود شور ۵.۸ ۶:۱۹ ۲۱ ۲۱ ۳۶۵۵ ۷۷۰۰
۷۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بده آیینه دل من رو جلا شور ۳.۹ ۴:۱۶ ۲۱ ۲۱ ۷۱۴۵ ۵۱۱۷
۷۶ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ خوشبخت ترین آدما ماییم شور ۳.۹ ۴:۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۸۹۸ ۲۹۶۷
۷۷ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بازم منو دلواپسی در به دری و بی کسی واحد ۱۱.۵ ۱۲:۳۴ ۲۱ ۲۱ ۱۱۶۰۸ ۶۹۶۷
۷۸ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ اون منم اگه آقاجون تو عاشقات شور ۶.۴ ۶:۵۷ ۲۱ ۲۱ ۲۴۵۲ ۱۲۴۰۱
۷۹ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ بهار منی قرار منی قرار دل بی قرار منی واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۲۱ ۲۱ ۹۱۱۶ ۱۴۲۳۲
۸۰ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ وقتی همه جا شهره به عنوان تو هستیم شعرخوانی ۹.۹ ۱۰:۴۷ ۲۱ ۲۱ ۱۲۸۴ ۷۱۸۸
۸۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱ روح و ریحان منی یا اباعبدالله شور ۸ ۸:۴۵ ۲۱ ۲۱ ۶۳۵۹ ۱۳۴۴۰