گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از جواد مقدم، ۱۱۵ قطعه، ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ عکست رو قاب چشممه زمینه ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۶ ۲۶ ۶۰۱۰۸ ۳۶۶۴۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی شور ۶.۹ ۷:۲۷ ۲۷ ۲۷ ۳۴۷۵۰ ۳۶۴۷۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر کی می خواد هر چی بگه شور ۲.۹ ۳:۰۷ ۲۶ ۲۶ ۳۵۰۷۶ ۳۳۷۴۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ مسلم غریب کوفه ام تنها تنهای بی پناهم واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۱۷۲۱۳ ۱۸۳۷۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ پا روضه هاتمو دلم تو کربلاته واحد ۴.۷ ۵:۰۱ ۲۴ ۲۴ ۱۹۴۴۰ ۱۸۸۸۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر شب دل شکسته ما در هوای توست شعرخوانی ۴.۵ ۴:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۱۰۰۵۶ ۱۱۴۶۳
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاشکی خونم توی کربلا بود شور ۵.۵ ۵:۵۹ ۲۷ ۲۷ ۲۵۹۸۴ ۲۷۵۷۰
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به توکل خالق غمت شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۶ ۲۶ ۱۳۸۷۱ ۱۸۵۶۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۴.۹ ۵:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۱۰۴۴۶ ۱۲۵۸۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ اونها که روز بی کسی به داد عالم می رسن زمینه ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۵۹۴۰ ۱۹۹۵۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۷.۸ ۸:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۲۳۵۳۵ ۲۸۱۰۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ چون کبوتر توی دام تو اسیرم واحد ۷.۵ ۸:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۱۵۷۴۳ ۱۷۶۸۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ صلوا علیک یا سید الغریب واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۲۴ ۲۴ ۱۶۳۰۵ ۱۶۳۶۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوانه تو کار ندارد به جهنم شعرخوانی ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۵۸۰۶ ۹۰۶۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه روضه ها برپاست کرم بی بی زهراست شور ۷.۳ ۷:۵۶ ۲۵ ۲۵ ۲۵۲۶۷ ۲۱۹۵۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۳.۷ ۳:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۸۸۹۸ ۹۴۵۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز وای حسین مادری اشکامو جاری می کنه زمینه ۶.۶ ۷:۰۷ ۲۴ ۲۴ ۱۴۷۹۸ ۲۰۶۵۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاش برسیم مثل حر به تو شور ۴.۳ ۴:۳۹ ۲۴ ۲۴ ۱۶۰۱۱ ۲۳۷۶۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۵.۲ ۵:۳۸ ۲۵ ۲۵ ۱۲۲۹۶۲ ۴۴۸۲۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه حاجت من همینه امیرم واحد ۵.۹ ۶:۲۱ ۲۴ ۲۴ ۲۴۴۳۸ ۱۹۸۴۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوش آن کسی که بود در جهان غلام حسین واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۱۱۸۲۳ ۱۶۷۲۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای که به شام سیاه مهتابی شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۴ ۲۴ ۱۱۱۹۲ ۱۷۶۷۸
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روحم هر شب مثل زینب پروانه گلزار ضریح شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۲۵ ۲۵ ۱۶۴۹۱ ۱۹۳۲۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه یتیمم بی حیا اینو که می دونی نزن زمینه ۷.۴ ۸:۰۴ ۲۴ ۲۴ ۱۶۰۲۷ ۱۸۲۲۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ کربلا خونمه از چی دل بکنم شور ۶.۷ ۷:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۱۶۶۰۶۱ ۶۲۲۳۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ باباجون من تو ای بی کفن واحد ۱۰ ۱۰:۴۹ ۲۴ ۲۴ ۱۲۳۷۹ ۱۷۰۰۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۲۴ ۲۴ ۸۸۲۰ ۱۴۲۷۸
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر چه خار و خسم یا حسین می گویم شعرخوانی ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۵۱۱۷ ۹۰۳۵
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۲۴ ۲۴ ۲۳۲۲۴ ۲۱۸۸۵
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو زمینه ۸.۱ ۸:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۲۱۱ ۱۳۹۶۲
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوشبخت ترین آدما ماییم شور ۳.۸ ۴:۰۸ ۲۵ ۲۵ ۱۰۶۸۶ ۱۶۹۰۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۲۵ ۲۵ ۸۶۵۴ ۱۳۷۸۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ مست و مدهوش شش گوشم شور ۲.۶ ۲:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۱۳۸۲۴ ۱۷۵۴۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه نگاه کن عمومو تنها گیر آوردن واحد ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۱۵۷۵۳ ۱۶۳۵۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ من سائلم پس ره توشه می خوام واحد ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۴ ۲۴ ۶۱۱۷ ۹۴۵۲
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ در میان آفرینش شاهکاری زینبی شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۳ ۲۳ ۳۷۶۷ ۷۱۹۹
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز حلقه زده اشک شوق شور ۴.۴ ۴:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۷۱۹۹ ۱۳۷۰۶
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۵۷۷۱ ۱۱۷۹۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای مجتبی زاده بمون جدا نشو از عموجون زمینه ۵.۱ ۵:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۷۷۰۶ ۱۲۴۶۷
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من به سرایت سگمو به پات میدم شاهرگمو شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۲۴ ۲۴ ۱۶۵۹۰ ۱۸۴۵۹
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ زیباترین رجز شد این نوحه خونی من نوحه ۹.۸ ۱۰:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۴۹۱ ۱۳۰۹۸
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل دیوونم شده تنگ زیارت واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۲۴ ۲۴ ۸۹۴۲ ۱۲۴۶۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هوای کوی تو بیرون ز سر نخواهم کرد شعرخوانی ۲.۶ ۲:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۳۲۱۹ ۶۳۷۶
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اون منم اگه آقاجون تو عاشقات شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۶۱۹۲ ۱۲۳۲۵
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوونگی کارمه در غمت شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۷۹۴۶ ۱۳۷۶۲
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقا ببین شش ماهتو بی تاب تشنگی شده زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۲۴ ۲۴ ۱۱۷۴۶ ۱۴۹۲۸
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه دلبر و زیر دینش دلای خسته شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۲۴ ۲۴ ۱۰۴۲۴ ۱۶۸۷۷
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این لباس نوکری رخت پادشاهیمه شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۲۰۸۴ ۱۹۸۵۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۱۶.۱ ۱۷:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۱۴۴۴۵ ۱۷۱۸۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمت آرزوی من نوکریت آبروی من واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۵۶۲۷ ۱۰۵۱۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد شعرخوانی ۶.۲ ۶:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۳۵۸۶ ۷۰۳۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برام رقم می خوره زیباترین سرگذشت شور ۶.۳ ۶:۵۲ ۲۶ ۲۶ ۶۴۱۶ ۱۳۶۵۳
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ قلب و دلمو آب و گلمو شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۹۸۲ ۱۴۸۳۹
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ آرامش قلب حسین گردش یک نگاهته زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۶۰۳ ۱۴۵۱۴
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ جلوه هیئت علمی که داری شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۲۴ ۲۴ ۱۷۲۱۱ ۱۷۸۰۰
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ سید شبابی تو اربابی شور ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۲۸۴ ۱۶۴۳۷
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی واحد ۱۰.۸ ۱۱:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۱۱۷۹۱ ۱۴۵۳۶
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به پای تو جوونی دادم حسین واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۲۴ ۲۴ ۷۳۴۹ ۱۱۱۳۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ما دو پیاله ایم که لبریز باده ایم شعرخوانی ۶.۵ ۷:۰۰ ۲۴ ۲۴ ۲۸۳۴ ۶۶۹۷
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم رو بردی غصمو خوردی شور ۴.۷ ۵:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۸۳۸۰ ۱۴۵۷۳
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه ما نبودیم بی نوایی نبود شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۴۷۲۱ ۱۱۰۶۷
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای ساقی لب تشنگان مشکت چرا پاره شده زمینه ۴.۸ ۵:۱۴ ۲۴ ۲۴ ۱۴۶۶۳ ۱۸۶۴۸
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفس راحت منه اونی که جنت منه شور ۲.۵ ۲:۴۲ ۲۴ ۲۴ ۱۱۸۹۶ ۱۷۴۲۳
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر چه می خواهد دل تنگت بگو شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۳ ۲۳ ۹۴۷۹ ۱۵۲۹۰
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره توی این دلم غصه داره شور ۱.۸ ۱:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۶۶۶۸ ۱۴۳۶۰
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داره دل علم می ریزه پاشو اباالفضل واحد ۱۱.۱ ۱۲:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۲۲۶۳۸ ۱۶۸۲۸
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ آفرین باز به تو ای ضد خوارج واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۲۴ ۲۴ ۴۵۳۳ ۹۳۳۲
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ بده در راه خدا من به خدا محتاجم شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۵۴۴۵ ۷۶۹۳
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ سفری باز من سوی قله قاف می کنم شور ۴ ۴:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۵۵۱۰ ۱۲۳۰۵
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو دلخوشی زینبی حرف از جدایی ها نزن زمینه ۴.۸ ۵:۱۳ ۲۴ ۲۴ ۱۶۳۱۵ ۱۸۵۸۰
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای امید دل نا امیدان شور ۲.۶ ۲:۴۷ ۲۴ ۲۴ ۱۰۵۳۵ ۱۷۹۴۷
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه عاشق عقل و منطق سرم نمیشه شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۱۴۹۱ ۱۹۷۳۳
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا شور ۷.۱ ۷:۴۰ ۲۴ ۲۴ ۸۱۲۰ ۱۴۱۶۳
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ واویلا آه و واویلا زمین کربلا واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۱۱۳۴۸۱ ۳۵۳۵۴
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ یادته ناله غریب مادرت شور ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۲۴ ۲۴ ۲۶۷۸۹ ۲۲۹۱۷
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بگو با دل حزین ای نسیم سحری زمینه ۶.۹ ۷:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۴۷۸۹۸ ۲۰۱۷۱
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اباالفضلیا مدیون اباالفضلند شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۲۴ ۲۴ ۸۴۵۱ ۱۱۷۷۳
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ وجود غم گرفته تو رنگ عشقه شور ۵ ۵:۲۶ ۲۴ ۲۴ ۷۳۳۶ ۱۱۴۷۶
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز این دل تنگم مست و هوایی شد واحد ۶.۷ ۷:۱۷ ۲۴ ۲۴ ۸۹۰۲ ۹۴۵۷
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ سوره غم داره یه آیه واحد ۶ ۶:۳۳ ۲۵ ۲۵ ۶۲۳۰ ۷۸۹۵
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ مدینه صحن و کبوتر دوست دارم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۵۶۲۱ ۸۸۵۹
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان شور ۲.۲ ۲:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۶۸۶۸ ۹۲۵۳
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ از عشقت مستم می دونی که من دل بر تو بستم شور ۵.۶ ۶:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۸۰۳۳۵ ۲۹۵۶۹