گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از جواد مقدم، ۱۱۵ قطعه، ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ عکست رو قاب چشممه زمینه ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۶ ۲۶ ۵۰۰۷۱ ۳۲۷۹۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی شور ۶.۹ ۷:۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۹۶۸۹ ۳۳۴۱۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر کی می خواد هر چی بگه شور ۲.۹ ۳:۰۷ ۲۶ ۲۶ ۲۹۷۸۵ ۳۰۷۲۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ مسلم غریب کوفه ام تنها تنهای بی پناهم واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۱۴۱۴۷ ۱۶۳۳۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ پا روضه هاتمو دلم تو کربلاته واحد ۴.۷ ۵:۰۱ ۲۴ ۲۴ ۱۵۱۴۷ ۱۶۶۹۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر شب دل شکسته ما در هوای توست شعرخوانی ۴.۵ ۴:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۸۲۹۰ ۱۰۲۲۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاشکی خونم توی کربلا بود شور ۵.۵ ۵:۵۹ ۲۷ ۲۷ ۲۰۷۷۵ ۲۴۵۰۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به توکل خالق غمت به توسل اسم اعظمت شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۶ ۲۶ ۱۱۲۵۳ ۱۶۷۵۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۴.۹ ۵:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۸۳۱۲ ۱۱۲۲۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ اونها که روز بی کسی به داد عالم می رسن زمینه ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۳۵۷۷ ۱۸۴۳۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۷.۸ ۸:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۲۰۳۸۰ ۲۵۵۷۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ چون کبوتر توی دام تو اسیرم واحد ۷.۵ ۸:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۱۳۲۳۸ ۱۶۱۹۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ صلوا علیک یا سید الغریب واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۲۴ ۲۴ ۱۲۸۲۷ ۱۴۶۹۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوانه تو کار ندارد به جهنم شعرخوانی ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۴۸۶۵ ۸۱۶۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه روضه ها برپاست کرم بی بی زهراست شور ۷.۳ ۷:۵۶ ۲۵ ۲۵ ۱۷۰۹۷ ۱۸۸۵۸
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۳.۷ ۳:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۷۱۶۰ ۸۵۹۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز وای حسین مادری اشکامو جاری می کنه زمینه ۶.۶ ۷:۰۷ ۲۴ ۲۴ ۱۲۷۳۷ ۱۹۳۲۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاش برسیم مثل حر به تو شور ۴.۳ ۴:۳۹ ۲۴ ۲۴ ۱۴۳۲۵ ۲۲۴۴۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۵.۲ ۵:۳۸ ۲۴ ۲۴ ۸۹۲۰۶ ۳۶۴۹۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه حاجت من همینه امیرم واحد ۵.۹ ۶:۲۱ ۲۴ ۲۴ ۱۷۸۰۹ ۱۷۵۲۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوش آن کسی که بود در جهان غلام حسین واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۹۸۳۳ ۱۵۵۲۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای که به شام سیاه مهتابی شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۴ ۲۴ ۹۱۷۸ ۱۶۲۱۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روحم هر شب مثل زینب پروانه گلزار ضریح شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۲۵ ۲۵ ۱۲۸۸۰ ۱۷۴۲۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه یتیمم بی حیا اینو که می دونی نزن زمینه ۷.۴ ۸:۰۴ ۲۴ ۲۴ ۱۲۷۶۹ ۱۶۷۱۱
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ کربلا خونمه از چی دل بکنم شور ۶.۷ ۷:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۱۲۴۵۸۶ ۵۲۸۷۳
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ باباجون من تو ای بی کفن واحد ۱۰ ۱۰:۴۹ ۲۴ ۲۴ ۱۰۷۰۰ ۱۵۸۱۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۲۴ ۲۴ ۷۶۴۰ ۱۳۲۹۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر چه خار و خسم یا حسین می گویم شعرخوانی ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۴۲۰۳ ۸۳۲۶
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۲۴ ۲۴ ۱۸۳۲۶ ۱۹۴۸۱
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو زمینه ۸.۱ ۸:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۸۸۴۷ ۱۲۸۵۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوشبخت ترین آدما ماییم شور ۳.۸ ۴:۰۸ ۲۵ ۲۵ ۹۴۸۴ ۱۵۸۷۸
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۲۵ ۲۵ ۷۹۷۲ ۱۳۰۳۱
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ مست و مدهوش شش گوشم شور ۲.۶ ۲:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۲۴۵ ۱۵۹۴۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه نگاه کن عمومو تنها گیر آوردن واحد ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۱۳۱۵۸ ۱۵۰۳۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ من سائلم پس ره توشه می خوام واحد ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۴ ۲۴ ۴۸۳۷ ۸۶۴۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ در میان آفرینش شاهکاری زینبی شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۳ ۲۳ ۳۲۰۵ ۶۶۷۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز حلقه زده اشک شوق شور ۴.۴ ۴:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۶۱۳۶ ۱۲۷۰۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۴۹۱۲ ۱۱۰۳۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای مجتبی زاده بمون جدا نشو از عموجون زمینه ۵.۱ ۵:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۶۷۹۷ ۱۱۶۹۴
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من به سرایت سگمو به پات میدم شاهرگمو شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۲۴ ۲۴ ۱۳۳۳۸ ۱۷۰۲۴
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ زیباترین رجز شد این نوحه خونی من نوحه ۹.۸ ۱۰:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۹۰۳۵ ۱۱۹۶۹
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل دیوونم شده تنگ زیارت واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۲۴ ۲۴ ۷۴۰۰ ۱۱۵۳۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هوای کوی تو بیرون ز سر نخواهم کرد شعرخوانی ۲.۶ ۲:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۲۷۵۴ ۵۸۳۳
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اون منم اگه آقاجون تو عاشقات شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۵۳۴۲ ۱۱۴۰۶
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوونگی کارمه در غمت شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۶۴۸۵ ۱۲۶۰۹
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقا ببین شش ماهتو بی تاب تشنگی شده زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۲۴ ۲۴ ۹۶۷۴ ۱۳۸۰۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه دلبر و زیر دینش دلای خسته شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۲۴ ۲۴ ۹۴۸۸ ۱۶۰۱۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این لباس نوکری رخت پادشاهیمه شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۷۶۸۲ ۱۸۱۵۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۱۶.۱ ۱۷:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۱۲۸۶۶ ۱۵۹۷۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمت آرزوی من نوکریت آبروی من واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۴۸۰۰ ۹۶۷۱
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد شعرخوانی ۶.۲ ۶:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۳۰۶۴ ۶۵۳۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برام رقم می خوره زیباترین سرگذشت شور ۶.۳ ۶:۵۲ ۲۶ ۲۶ ۵۷۹۷ ۱۲۸۴۶
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ قلب و دلمو آب و گلمو شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۹۴۸۳ ۱۳۵۵۸
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ آرامش قلب حسین گردش یک نگاهته زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۹۶۱۶ ۱۳۴۳۳
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ جلوه هیئت علمی که داری شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۲۴ ۲۴ ۱۵۱۴۰ ۱۶۷۰۵
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ سید شبابی تو اربابی شور ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۹۶۹۶ ۱۵۲۰۰
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی واحد ۱۰.۸ ۱۱:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۱۰۴۷۲ ۱۳۴۲۴
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به پای تو جوونی دادم حسین واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۲۴ ۲۴ ۶۲۳۹ ۱۰۱۵۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ما دو پیاله ایم که لبریز باده ایم شعرخوانی ۶.۵ ۷:۰۰ ۲۴ ۲۴ ۲۴۹۸ ۶۲۲۵
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم رو بردی غصمو خوردی شور ۴.۷ ۵:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۶۹۹۱ ۱۳۲۸۳
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه ما نبودیم بی نوایی نبود شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۴۱۶۱ ۱۰۳۸۹
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای ساقی لب تشنگان مشکت چرا پاره شده زمینه ۴.۸ ۵:۱۴ ۲۴ ۲۴ ۱۲۳۲۰ ۱۷۵۳۰
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفس راحت منه اونی که جنت منه شور ۲.۵ ۲:۴۲ ۲۴ ۲۴ ۹۷۲۲ ۱۶۲۳۹
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر چه می خواهد دل تنگت بگو شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۳ ۲۳ ۸۶۳۳ ۱۴۴۷۲
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره توی این دلم غصه داره شور ۱.۸ ۱:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۵۷۵۴ ۱۳۴۷۸
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داره دل علم می ریزه پاشو اباالفضل واحد ۱۱.۱ ۱۲:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۹۷۶۰ ۱۳۳۰۵
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ آفرین باز به تو ای ضد خوارج واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۲۴ ۲۴ ۳۸۶۳ ۸۷۱۸
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ بده در راه خدا من به خدا محتاجم شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۴۴۶۰ ۷۱۲۴
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ سفری باز من سوی قله قاف می کنم شور ۴ ۴:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۴۸۳۳ ۱۱۶۰۸
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو دلخوشی زینبی حرف از جدایی ها نزن زمینه ۴.۸ ۵:۱۳ ۲۴ ۲۴ ۱۳۱۱۹ ۱۷۲۰۶
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای امید دل نا امیدان شور ۲.۶ ۲:۴۷ ۲۴ ۲۴ ۹۵۱۶ ۱۷۰۲۰
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه عاشق عقل و منطق سرم نمیشه شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۰۷۶۴ ۱۹۰۰۷
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا شور ۷.۱ ۷:۴۰ ۲۴ ۲۴ ۷۵۲۷ ۱۳۴۸۸
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ واویلا آه و واویلا زمین کربلا واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۸۷۱۸۹ ۲۹۶۱۱
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ یادته ناله غریب مادرت برات بمیره خواهرت شور ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۲۴ ۲۴ ۲۰۳۰۹ ۲۰۶۶۱
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بگو با دل حزین ای نسیم سحری زمینه ۶.۹ ۷:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۳۲۳۱۰ ۱۵۹۹۴
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اباالفضلیا مدیون اباالفضلند شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۲۴ ۲۴ ۷۲۶۹ ۱۰۷۷۸
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ وجود غم گرفته تو رنگ عشقه شور ۵ ۵:۲۶ ۲۴ ۲۴ ۶۶۴۵ ۱۰۷۸۳
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز این دل تنگم مست و هوایی شد واحد ۶.۷ ۷:۱۷ ۲۴ ۲۴ ۷۱۶۳ ۸۳۳۵
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ سوره غم داره یه آیه واحد ۶ ۶:۳۳ ۲۵ ۲۵ ۵۲۶۹ ۷۱۲۶
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ مدینه صحن و کبوتر دوست دارم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۴۷۱۸ ۸۰۶۶
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان شور ۲.۲ ۲:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۵۷۷۴ ۸۴۱۳
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ از عشقت مستم می دونی که من دل بر تو بستم شور ۵.۶ ۶:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۵۹۴۲۷ ۲۴۳۴۳