گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۲۴ قطعه، ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشیدمیشم بو سوزی روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۵ ۱ ۱ ۱۵۶۶۸ ۶۶۰۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نجه زینب کی شمع محفل عشق روضه ۶.۴ ۶:۵۴ ۱ ۱ ۵۸۸۷ ۴۲۸۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هفتمین حجتم و مظلومم روضه ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۲۹۰۳ ۳۱۶۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یارالی قارداشیما روضه ۸.۹ ۹:۳۷ ۱ ۱ ۵۵۹۳ ۳۸۲۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم نوحه ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۱۵۵۰ ۵۸۱۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ویرانه ده نازلی بالام نوحه ۲.۸ ۲:۵۹ ۱ ۱ ۵۸۶۰ ۴۶۳۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ صبره صدر مرحبا زینبا یا زینبا نوحه ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۴۶۰۵ ۳۸۰۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ یتوبدی جان دوداغیمه نوحه ۸.۶ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۳۲۷۳ ۳۱۹۲
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب زینب کانون وفا زینب نوحه ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۷۱۵۶ ۶۸۸۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ الله غریبم در به در نوحه ۸.۱ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۵۰۷۴ ۳۴۷۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ غمخواروام ای کربلا نوحه ۴.۶ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۱۳۲۳۲ ۵۱۸۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای بنازم آن قبر شش گوشه نوحه ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۳۷۷۹ ۳۴۶۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بتاب ای مه در این صحرا نوحه ۲ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۳۲۶۶ ۲۹۷۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اللری باشیندا اصغرون بالاسی نوحه ۸.۴ ۹:۰۵ ۱ ۱ ۲۸۵۳ ۲۹۸۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اوچ پر اوخ سنه چالدی نوحه ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۲۸۱۴ ۳۱۳۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای شه دین مظهر ایمان رضا نوحه ۳.۹ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۳۶۸۷ ۳۰۶۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قارداشیم آدامسزام نوحه ۱۴ ۱۵:۱۳ ۱ ۱ ۴۰۶۴ ۳۵۷۵
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ باشوون اوسته گلمیشم نوحه ۶.۷ ۷:۱۲ ۱ ۱ ۶۲۱۲ ۳۷۴۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یا رب به قربان های نوحه ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۳۰۲۰ ۳۰۳۹
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ عباس عباس ای یار وفاداریم نوحه ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۳۵۸۹۱ ۹۱۴۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آغاریب منیمده زلفیم نوحه ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۲۹۱۱ ۳۱۴۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ یخلمشام قانلی مقتله نوحه ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۷۳۹۲ ۴۰۴۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خداحافظ ای آنام باجی نوحه ۷.۵ ۸:۰۸ ۱ ۱ ۶۲۷۴۱ ۱۵۷۳۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سن آت اوسته پای پیاده من نوحه ۳.۷ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۱۱۰۰۹ ۴۹۸۴