گلچین رمضان ۱۳۹۰

گلچین رمضان ۱۳۹۰

از حمید علیمی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۰ باز رو گرداندم از تو باز رو دادی به من مناجات ۵.۵ ۵:۵۴ ۵ ۵ ۲۷۶۰ ۵۹۱۳
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۰ دلی که فکر یاره از عشق تو بیماره زمینه ۴.۲ ۴:۳۲ ۶ ۶ ۲۶۷۱ ۴۵۸۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۰ گلای باغچه پژمرده نگاه خونه افسرده زمینه ۶.۶ ۷:۰۶ ۶ ۶ ۲۶۸۸ ۷۷۵۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۰ زخمی که بعضی شبا سر وا می کرد سر چاه واحد ۵.۸ ۶:۱۹ ۶ ۶ ۲۸۹۰ ۸۳۹۱
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۰ وقتی که من هو می کشم حیدر تماشا می کند واحد ۲.۸ ۲:۵۸ ۶ ۶ ۲۹۴۳ ۴۶۵۹
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۰ با فرق خونی گوشه بستر نشسته و دعا می خونه شور ۴.۵ ۴:۵۴ ۶ ۶ ۴۰۳۷ ۱۱۳۶۳
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۰ برس آقا به داد من که از این زندگی سیرم شور ۴.۴ ۴:۴۳ ۶ ۶ ۱۰۳۴۷ ۷۳۵۰
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۰ روضه حضرت علی (ع) روضه ۱۸.۶ ۲۰:۱۷ ۶ ۶ ۷۱۹۰ ۹۰۵۹
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۰ منو کربلا ببر که خیلی دیره مناجات ۵.۲ ۵:۳۴ ۶ ۶ ۹۲۴۷ ۷۲۴۵
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۰ هنوزم دارم می سوزم از در و آتش و هیزم روضه ۲.۷ ۲:۵۱ ۶ ۶ ۱۷۷۱ ۴۴۱۵
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۰ مستحقم من یک نگاهم کن روضه ۱ ۱:۰۰ ۶ ۶ ۱۷۹۳ ۳۰۴۲
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۰ خدا تو کوفه یه غریب یه عمره بی قراره زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۳ ۶ ۶ ۱۶۹۶ ۲۸۰۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۰ وای خدایا دلم به تاب و تبه امشب زمینه ۶.۴ ۶:۵۸ ۷ ۷ ۲۲۳۳ ۸۵۷۴
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۰ صحبت از شاه شجاعی ست که در معرکه واحد ۶.۱ ۶:۳۸ ۶ ۶ ۱۸۱۸ ۱۰۹۳۳
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۰ می لرزه آسمونا می بارن همه ابرا شور ۴ ۴:۱۸ ۶ ۶ ۱۷۵۲ ۱۱۵۳۶
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۰ می بینه دل بی تاب خورشید از پی مهتاب شور ۱.۷ ۱:۴۵ ۶ ۶ ۲۱۴۸ ۵۶۸۰
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۰ برس آقا به داد من که از این زندگی سیرم شور ۶.۴ ۶:۵۶ ۶ ۶ ۱۷۴۳ ۳۴۵۶