گلچین رمضان ۱۳۹۰

گلچین رمضان ۱۳۹۰

از حمید علیمی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۰ باز رو گرداندم از تو باز رو دادی به من مناجات ۵.۵ ۵:۵۴ ۵ ۵ ۲۶۹۷ ۵۸۱۷
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۰ دلی که فکر یاره از عشق تو بیماره زمینه ۴.۲ ۴:۳۲ ۶ ۶ ۲۶۱۸ ۴۵۱۲
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۰ گلای باغچه پژمرده نگاه خونه افسرده زمینه ۶.۶ ۷:۰۶ ۶ ۶ ۲۶۴۹ ۷۶۸۳
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۰ زخمی که بعضی شبا سر وا می کرد سر چاه واحد ۵.۸ ۶:۱۹ ۶ ۶ ۲۸۴۸ ۸۳۱۸
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۰ وقتی که من هو می کشم حیدر تماشا می کند واحد ۲.۸ ۲:۵۸ ۶ ۶ ۲۸۶۴ ۴۵۸۹
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۰ با فرق خونی گوشه بستر نشسته و دعا می خونه شور ۴.۵ ۴:۵۴ ۶ ۶ ۳۹۸۰ ۱۱۳۰۰
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۰ برس آقا به داد من که از این زندگی سیرم شور ۴.۴ ۴:۴۳ ۶ ۶ ۴۳۲۴ ۶۵۷۵
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۰ روضه حضرت علی (ع) روضه ۱۸.۶ ۲۰:۱۷ ۶ ۶ ۵۱۶۸ ۸۵۹۳
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۰ منو کربلا ببر که خیلی دیره مناجات ۵.۲ ۵:۳۴ ۶ ۶ ۸۷۸۲ ۷۰۹۳
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۰ هنوزم دارم می سوزم از در و آتش و هیزم روضه ۲.۷ ۲:۵۱ ۶ ۶ ۱۷۵۷ ۴۳۵۰
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۰ مستحقم من یک نگاهم کن روضه ۱ ۱:۰۰ ۶ ۶ ۱۷۶۱ ۲۹۷۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۰ خدا تو کوفه یه غریب یه عمره بی قراره زمینه ۹.۶ ۱۰:۲۳ ۶ ۶ ۱۶۸۲ ۲۷۴۶
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۰ وای خدایا دلم به تاب و تبه امشب زمینه ۶.۴ ۶:۵۸ ۷ ۷ ۲۱۹۳ ۸۵۱۷
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۰ صحبت از شاه شجاعی ست که در معرکه واحد ۶.۱ ۶:۳۸ ۶ ۶ ۱۷۵۰ ۱۰۸۶۶
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۰ می لرزه آسمونا می بارن همه ابرا شور ۴ ۴:۱۸ ۶ ۶ ۱۷۰۶ ۱۱۴۷۳
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۰ می بینه دل بی تاب خورشید از پی مهتاب شور ۱.۷ ۱:۴۵ ۶ ۶ ۲۱۰۱ ۵۶۳۱
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۰ برس آقا به داد من که از این زندگی سیرم شور ۶.۴ ۶:۵۶ ۶ ۶ ۱۶۹۵ ۳۳۹۱