گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حمید علیمی، ۷۰ قطعه، ۷ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ با احتیاط لاله ما را پیاده کن روضه ۸.۱ ۸:۴۹ ۸ ۸ ۳۵۱۷ ۳۱۰۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ کرب و بلا غوغا رفته به نی سر ها زمینه ۴.۸ ۵:۱۰ ۷ ۷ ۴۳۵۷ ۳۶۳۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ به ساحل غربت رسید دریای بی کران حسین زمینه ۱۲.۲ ۱۳:۱۶ ۵ ۵ ۴۰۱۸ ۳۷۲۶
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ مُرد از دلشوره زینب یا حسین اینجا کجاست واحد ۳.۳ ۳:۳۵ ۶ ۶ ۳۶۱۰ ۴۰۶۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ پرسيد از قبيله كه اين سرزمين كجاست واحد ۲.۴ ۲:۳۱ ۶ ۶ ۲۰۲۰ ۳۷۵۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ هلال ماه غم تو آسمون دمید تک ۴.۱ ۴:۲۶ ۶ ۶ ۱۷۹۵ ۲۶۲۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه خون زمین و زمون تک ۷.۹ ۸:۳۴ ۶ ۶ ۵۱۵۲ ۳۶۶۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ با احتیاط لاله ما را پیاده کن روضه ۵ ۵:۲۳ ۶ ۶ ۱۳۲۵ ۱۹۷۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ السلام علیک یا عطشان روضه ۸.۸ ۹:۳۴ ۶ ۶ ۲۲۳۴ ۳۵۴۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ ممنونم امشب به دادم رسیدی زمینه ۸.۹ ۹:۴۲ ۶ ۶ ۳۶۲۸ ۴۲۱۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ نه که عادت کردم نه که من ناچارم شور ۴ ۴:۱۷ ۶ ۶ ۳۰۶۰ ۴۳۰۶
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ به من سر زدی یا خیالاتمه واحد ۶.۸ ۷:۲۴ ۵ ۵ ۲۸۵۴ ۳۵۴۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو که یک گوشه چشمت غم عالم برد واحد ۴.۲ ۴:۳۴ ۶ ۶ ۳۱۶۸ ۳۵۲۱
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ چند وقته که ندیدمت دلم هواتو کرده شور ۷.۲ ۷:۵۰ ۶ ۶ ۱۱۵۰۰ ۶۴۸۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ من آرزومه همیشه بیام کرب و بلا شور ۵.۳ ۵:۴۰ ۶ ۶ ۹۶۲۷ ۵۴۸۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ گوشه خرابه نگاه من مونده به در شور ۷.۹ ۸:۳۵ ۶ ۶ ۲۷۶۶ ۴۰۷۷
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ وای که بابام چقدر دلم برات تنگه روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۵ ۵ ۳۱۵۹ ۲۷۵۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببار ای بارون ببار روضه ۲۴.۵ ۲۶:۴۱ ۶ ۶ ۱۷۳۹۴ ۶۰۵۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ داره مياد از ميون صحرا زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۴ ۴ ۴۷۴۰ ۳۹۷۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ نه که عادت کردم نه که من ناچارم شور ۴.۱ ۴:۲۶ ۵ ۵ ۲۰۳۹ ۳۶۵۸
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ می شود نام تو را با خون نوشت واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۶ ۶ ۱۷۱۴ ۳۰۵۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ بچه بودم که داديم پرچمتو به دستم شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۲۷۰۴ ۴۱۷۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ لای لای علی لالایی جون رباب عزیزم روضه ۶.۲ ۶:۴۰ ۶ ۶ ۲۲۰۴۹ ۶۴۱۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ با گريه های بی صدات آتيش نزن به قلب من زمینه ۱۳ ۱۴:۰۶ ۵ ۵ ۲۶۱۶ ۴۵۱۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ راه برگشتن به سمت خيمه را گم کرده ام واحد ۶.۳ ۶:۴۷ ۵ ۵ ۲۳۸۹ ۳۸۶۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ روزگاری پر کشیدم در هوایت سوختم واحد ۴.۶ ۵:۰۰ ۵ ۵ ۲۱۳۸ ۳۷۵۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ خسته شدم از اين همه فراق و بی قراری شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۵ ۵ ۴۱۵۴ ۵۲۹۸
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ چرا بی حالی گلم پاشو کم کم گريه کن تک ۹.۲ ۱۰:۰۱ ۶ ۶ ۱۹۲۳ ۴۲۶۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای آرزوهای رباب روضه ۲.۷ ۲:۵۵ ۶ ۶ ۲۵۶۳ ۲۶۷۵
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگر تا قیامت عذابم کنی مناجات ۲.۳ ۲:۲۴ ۵ ۵ ۱۷۵۴ ۲۹۲۷
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ اي پسرم کجا ميری رحمی بکن به حال من زمینه ۱۱ ۱۱:۵۵ ۵ ۵ ۲۹۸۴ ۳۹۳۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ پسرم رفت به ميدان جگرم درد گرفت واحد ۵.۸ ۶:۱۳ ۵ ۵ ۳۲۱۷ ۳۷۸۷
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ جانم از گردش چشم تو شرر می گیرد واحد ۴.۵ ۴:۵۳ ۵ ۵ ۱۷۰۴ ۳۵۴۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ وقتی که یاد کرب و بلا می کنيم ما واحد ۳.۹ ۴:۱۳ ۵ ۵ ۱۸۴۹ ۳۰۲۶
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ اینجوری که پیش چشمای من قدم می زنی شور ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۵ ۵ ۲۶۶۱ ۴۱۲۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ برو برو علی دست خدا به همرات شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۶ ۶ ۳۸۲۵ ۴۳۴۲
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ عذابم نده بزار تا بشنوم صداتو شور ۷.۷ ۸:۲۲ ۵ ۵ ۸۰۱۱ ۵۵۱۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ نیتی کرد و مشک را برداشت روضه ۸.۱ ۸:۵۰ ۶ ۶ ۲۱۰۸ ۴۶۴۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ اي ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس زمینه ۶.۶ ۷:۰۶ ۵ ۵ ۶۹۳۸ ۶۸۲۳
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ دل زار من پريشون تو شور ۷ ۷:۳۵ ۴ ۴ ۲۴۸۳ ۶۸۵۲
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ بر زمين افتاده جان علقمه واحد ۱۱.۹ ۱۲:۵۷ ۵ ۵ ۲۵۷۸ ۶۳۳۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگر چه مادر تو دختر پيمبر نيست واحد ۲.۳ ۲:۲۷ ۵ ۵ ۱۷۱۷ ۴۲۷۷
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ نرفتم کربلا اما شنيدم عالمی داره شور ۲.۶ ۲:۴۹ ۵ ۵ ۵۰۸۸۳ ۱۷۱۱۵
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ چه بلایی سرت اومد حالا زوده برات سفر شور ۹.۱ ۹:۵۵ ۶ ۶ ۲۰۶۶ ۵۱۴۱
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ چشماتو وا کن می میرم روضه ۱.۸ ۱:۵۳ ۶ ۶ ۱۴۶۶ ۳۳۶۶
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت روضه ۵.۲ ۵:۳۷ ۶ ۶ ۱۷۱۹ ۴۹۵۰
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ وقت وداع دشمن تو کمينه زمینه ۵.۹ ۶:۲۱ ۶ ۶ ۱۸۴۴ ۴۵۲۲
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ شب آخر بگذار اين پر من باز شود شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۶ ۶ ۲۵۴۵ ۵۹۸۴
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بمان قدري کنارم يابن الزهرا واحد ۲.۲ ۲:۱۸ ۶ ۶ ۲۰۸۱ ۵۴۴۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ يل دلاورم علمدار تک ۲.۵ ۲:۳۸ ۶ ۶ ۳۳۴۵ ۶۹۶۵
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت تک ۴.۳ ۴:۳۶ ۶ ۶ ۲۴۰۶ ۶۲۰۹
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ بیش از ستاره زخم و فلک در نظاره بود روضه ۶.۱ ۶:۳۷ ۶ ۶ ۱۹۶۹ ۳۹۰۲
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ غریبانه دستی بر کمر دارم زمینه ۵.۷ ۶:۰۷ ۶ ۶ ۲۹۵۷ ۴۶۰۷
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ غریبانه دستی بر کمر دارم واحد ۵.۸ ۶:۱۳ ۶ ۶ ۱۹۷۹ ۳۳۳۳
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده واحد ۱.۴ ۱:۲۶ ۷ ۷ ۳۳۸۲ ۳۹۱۰
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ يل کربلا اباالفضل تک ۲.۴ ۲:۳۳ ۶ ۶ ۵۷۷۴ ۴۲۲۱
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ یا حسین توی روضه تو به سر زد شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۴ ۴ ۳۱۰۶ ۴۰۶۹