گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حمید علیمی، ۷۰ قطعه، ۷ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ با احتیاط لاله ما را پیاده کن روضه ۸.۱ ۸:۴۹ ۸ ۸ ۳۶۸۸ ۳۳۲۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ کرب و بلا غوغا رفته به نی سر ها زمینه ۴.۸ ۵:۱۰ ۷ ۷ ۴۸۹۱ ۳۹۶۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ به ساحل غربت رسید دریای بی کران حسین زمینه ۱۲.۲ ۱۳:۱۶ ۵ ۵ ۵۰۸۴ ۴۲۲۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ مُرد از دلشوره زینب یا حسین اینجا کجاست واحد ۳.۳ ۳:۳۵ ۶ ۶ ۳۹۴۲ ۴۳۳۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ پرسيد از قبيله كه اين سرزمين كجاست واحد ۲.۴ ۲:۳۱ ۶ ۶ ۲۱۵۵ ۳۹۷۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ هلال ماه غم تو آسمون دمید تک ۴.۱ ۴:۲۶ ۶ ۶ ۱۹۰۵ ۲۸۳۸
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه خون زمین و زمون تک ۷.۹ ۸:۳۴ ۶ ۶ ۶۳۱۵ ۳۹۱۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ با احتیاط لاله ما را پیاده کن روضه ۵ ۵:۲۳ ۶ ۶ ۱۴۴۴ ۲۱۶۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ السلام علیک یا عطشان روضه ۸.۸ ۹:۳۴ ۶ ۶ ۲۴۲۰ ۳۷۲۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ ممنونم امشب به دادم رسیدی زمینه ۸.۹ ۹:۴۲ ۶ ۶ ۴۰۳۱ ۴۴۵۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ نه که عادت کردم نه که من ناچارم شور ۴ ۴:۱۷ ۶ ۶ ۳۲۱۹ ۴۵۱۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ به من سر زدی یا خیالاتمه واحد ۶.۸ ۷:۲۴ ۵ ۵ ۳۰۸۷ ۳۷۶۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو که یک گوشه چشمت غم عالم برد واحد ۴.۲ ۴:۳۴ ۶ ۶ ۳۶۹۳ ۳۷۶۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ چند وقته که ندیدمت دلم هواتو کرده شور ۷.۲ ۷:۵۰ ۶ ۶ ۱۲۱۲۲ ۶۷۶۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ من آرزومه همیشه بیام کرب و بلا شور ۵.۳ ۵:۴۰ ۶ ۶ ۱۱۰۰۳ ۵۹۲۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ گوشه خرابه نگاه من مونده به در شور ۷.۹ ۸:۳۵ ۶ ۶ ۳۲۶۹ ۴۳۲۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ وای که بابام چقدر دلم برات تنگه روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۵ ۵ ۴۸۸۲ ۳۱۳۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببار ای بارون ببار روضه ۲۴.۵ ۲۶:۴۱ ۶ ۶ ۲۲۰۹۴ ۶۹۲۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ داره مياد از ميون صحرا زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۴ ۴ ۵۹۱۹ ۴۲۴۹
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ نه که عادت کردم نه که من ناچارم شور ۴.۱ ۴:۲۶ ۵ ۵ ۲۱۴۲ ۳۸۲۵
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ می شود نام تو را با خون نوشت واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۶ ۶ ۱۸۱۴ ۳۲۱۵
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ بچه بودم که داديم پرچمتو به دستم شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۲۸۶۲ ۴۳۳۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ لای لای علی لالایی جون رباب عزیزم روضه ۶.۲ ۶:۴۰ ۶ ۶ ۲۷۰۲۷ ۷۱۴۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ با گريه های بی صدات آتيش نزن به قلب من زمینه ۱۳ ۱۴:۰۶ ۵ ۵ ۲۸۸۹ ۴۷۹۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ راه برگشتن به سمت خيمه را گم کرده ام واحد ۶.۳ ۶:۴۷ ۵ ۵ ۲۷۸۴ ۴۰۶۴
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ روزگاری پر کشیدم در هوایت سوختم واحد ۴.۶ ۵:۰۰ ۵ ۵ ۲۲۷۳ ۳۸۸۷
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ خسته شدم از اين همه فراق و بی قراری شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۵ ۵ ۴۵۷۴ ۵۵۱۰
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ چرا بی حالی گلم پاشو کم کم گريه کن تک ۹.۲ ۱۰:۰۱ ۶ ۶ ۲۱۴۲ ۴۴۰۶
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای آرزوهای رباب روضه ۲.۷ ۲:۵۵ ۶ ۶ ۳۱۵۱ ۲۸۹۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگر تا قیامت عذابم کنی مناجات ۲.۳ ۲:۲۴ ۵ ۵ ۱۸۹۹ ۳۰۵۶
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ اي پسرم کجا ميری رحمی بکن به حال من زمینه ۱۱ ۱۱:۵۵ ۵ ۵ ۳۶۳۲ ۴۱۴۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ پسرم رفت به ميدان جگرم درد گرفت واحد ۵.۸ ۶:۱۳ ۵ ۵ ۳۷۰۵ ۳۹۹۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ جانم از گردش چشم تو شرر می گیرد واحد ۴.۵ ۴:۵۳ ۵ ۵ ۱۷۸۰ ۳۶۶۹
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ وقتی که یاد کرب و بلا می کنيم ما واحد ۳.۹ ۴:۱۳ ۵ ۵ ۱۹۶۰ ۳۱۶۸
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ اینجوری که پیش چشمای من قدم می زنی شور ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۵ ۵ ۲۹۶۷ ۴۳۰۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ برو برو علی دست خدا به همرات شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۶ ۶ ۴۴۰۷ ۴۵۶۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ عذابم نده بزار تا بشنوم صداتو شور ۷.۷ ۸:۲۲ ۵ ۵ ۹۸۷۲ ۶۰۳۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ نیتی کرد و مشک را برداشت روضه ۸.۱ ۸:۵۰ ۶ ۶ ۲۱۹۶ ۴۷۶۶
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ اي ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس زمینه ۶.۶ ۷:۰۶ ۵ ۵ ۱۰۵۴۴ ۷۶۳۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ دل زار من پريشون تو شور ۷ ۷:۳۵ ۴ ۴ ۲۶۲۵ ۷۰۳۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ بر زمين افتاده جان علقمه واحد ۱۱.۹ ۱۲:۵۷ ۵ ۵ ۲۷۹۵ ۶۵۱۲
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگر چه مادر تو دختر پيمبر نيست واحد ۲.۳ ۲:۲۷ ۵ ۵ ۱۸۹۹ ۴۴۳۹
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ نرفتم کربلا اما شنيدم عالمی داره شور ۲.۶ ۲:۴۹ ۵ ۵ ۶۵۰۸۳ ۱۹۷۶۷
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ چه بلایی سرت اومد حالا زوده برات سفر شور ۹.۱ ۹:۵۵ ۶ ۶ ۲۲۰۴ ۵۲۹۲
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ چشماتو وا کن می میرم روضه ۱.۸ ۱:۵۳ ۶ ۶ ۱۶۶۳ ۳۴۹۹
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت روضه ۵.۲ ۵:۳۷ ۶ ۶ ۱۸۱۸ ۵۰۸۲
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ وقت وداع دشمن تو کمينه زمینه ۵.۹ ۶:۲۱ ۶ ۶ ۱۹۳۹ ۴۶۵۰
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ شب آخر بگذار اين پر من باز شود شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۶ ۶ ۲۷۳۵ ۶۱۲۸
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بمان قدري کنارم يابن الزهرا واحد ۲.۲ ۲:۱۸ ۶ ۶ ۲۱۸۵ ۵۵۹۵
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ يل دلاورم علمدار تک ۲.۵ ۲:۳۸ ۶ ۶ ۳۵۸۰ ۷۱۴۹
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت تک ۴.۳ ۴:۳۶ ۶ ۶ ۲۶۴۱ ۶۳۹۱
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ بیش از ستاره زخم و فلک در نظاره بود روضه ۶.۱ ۶:۳۷ ۶ ۶ ۲۱۱۴ ۴۰۲۰
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ غریبانه دستی بر کمر دارم زمینه ۵.۷ ۶:۰۷ ۶ ۶ ۳۳۶۴ ۴۷۸۶
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ غریبانه دستی بر کمر دارم واحد ۵.۸ ۶:۱۳ ۶ ۶ ۲۱۴۹ ۳۴۷۹
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده واحد ۱.۴ ۱:۲۶ ۷ ۷ ۳۷۰۳ ۴۱۰۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ يل کربلا اباالفضل تک ۲.۴ ۲:۳۳ ۶ ۶ ۸۰۶۰ ۴۶۲۳
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ یا حسین توی روضه تو به سر زد شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۴ ۴ ۳۳۱۸ ۴۲۲۴