گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حمید علیمی، ۵۴ قطعه، ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ امیرالمومنین خانه نشین شد زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۷ ۷ ۲۹۳۹ ۵۰۷۶
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۶ ۷ ۷ ۲۶۷۸ ۵۵۶۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ سلام ما به شهیدی که عشق زنده اوست واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۱۹۲۱ ۳۸۸۴
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ جای دریا به والله به جز دریا نمیشه شور ۵.۸ ۶:۱۷ ۷ ۷ ۴۴۷۶ ۶۹۷۹
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بیا بنشین به غم خواری کنار بسترم اسماء واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۲۱۹۹ ۵۱۱۴
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو چشمام اشک غم بر لبهام زمزمه نوحه ۱۴.۲ ۱۵:۲۴ ۷ ۷ ۷۰۳۸ ۸۶۰۴
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمان من زمین گیرم مکن واحد ۵.۸ ۶:۱۵ ۷ ۷ ۲۲۳۶ ۴۶۸۷
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم واحد ۷.۵ ۸:۰۹ ۷ ۷ ۳۶۲۴ ۵۴۲۷
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ می گیره پر دوباره دلی که بی قراره شور ۴.۸ ۵:۱۲ ۷ ۷ ۲۸۶۲ ۵۹۵۴
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۵.۸ ۲۲:۵۴ ۷ ۷ ۱۹۴۴ ۵۳۷۷
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادرم نیمه جونه می دونم نمی مونه زمینه ۶ ۶:۳۲ ۶ ۶ ۳۴۷۵ ۵۵۳۱
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شبی در خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۷ ۷ ۴۰۹۸ ۶۰۱۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای ز تو پیغامبران را شرف واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۷ ۷ ۱۶۳۱ ۳۶۶۳
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منو رد نکرده ای هر چی خواستم تا حالا شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۷ ۷ ۲۶۹۶ ۴۷۰۵
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا نفس در سینه دارم دم زنم شور ۷.۸ ۸:۲۵ ۵ ۵ ۲۱۴۶ ۵۵۸۵
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۰.۳ ۲۹:۲۷ ۷ ۷ ۱۶۱۴ ۶۸۰۵
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در بین بستر وای افتاده مادر وای زمینه ۱۵ ۱۶:۲۲ ۷ ۷ ۲۰۹۵ ۶۷۰۷
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ به حرمت غم تو سینم که تو مجلس تو میشینم شور ۵.۸ ۶:۱۴ ۷ ۷ ۱۸۶۲ ۴۳۲۱
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از نفسات حس می کنم این روزایه آخرشه شور ۱۱.۸ ۱۲:۵۲ ۷ ۷ ۲۲۲۰ ۸۰۹۳
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۸.۴ ۴۱:۱۵ ۷ ۷ ۲۶۱۸ ۶۱۳۰
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شب تاریک و سرد و پر درد و پر از آهه زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۹ ۷ ۷ ۱۹۱۰ ۷۸۲۰
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منم تنهاترین تنها تویی تنهاترین یارم واحد ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۶ ۶ ۲۴۵۳ ۷۱۶۷
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تویی شه بی کفنم به عشق تو سینه زنم شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۷ ۷ ۲۱۰۱ ۵۴۵۱
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دعا کن برا خودت جای دعا برا همسایه ها شور ۱۳.۲ ۱۴:۲۱ ۷ ۷ ۱۸۴۱ ۷۱۹۹
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۸.۵ ۲۶:۴۹ ۶ ۶ ۱۶۲۲ ۶۳۳۴
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ عجب دمیه دم سینه زنیه بارون زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۷ ۷ ۷ ۲۲۰۵ ۸۱۶۴
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمون دلش می گیره غم داره می باره شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۷ ۷ ۲۱۰۷ ۵۲۷۴
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو واحد ۱۴ ۱۵:۱۶ ۷ ۷ ۱۷۵۲ ۵۷۰۳
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادر پاشو ببین چقدر بابا پیر شده شور ۹.۶ ۱۰:۲۳ ۷ ۷ ۴۳۲۰ ۷۶۸۸
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۶.۵ ۷:۰۳ ۷ ۷ ۱۵۱۳ ۴۰۲۱
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۳.۶ ۱۹:۴۱ ۶ ۶ ۲۶۶۵ ۵۰۰۴
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم زمینه ۱۳ ۱۴:۰۷ ۷ ۷ ۲۷۸۸ ۵۳۲۸
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای گل مهربون من مادر قدکمون من واحد ۱۳.۹ ۱۵:۰۴ ۶ ۶ ۲۴۰۱ ۷۲۵۴
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دلم به گریه هام خوشه الهی اشکام خشک نشه شور ۱۳.۵ ۱۴:۴۴ ۷ ۷ ۳۲۶۸ ۷۳۷۸
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۴.۸ ۲۱:۲۹ ۷ ۷ ۲۲۸۰ ۴۳۰۷
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو ای عشق و ای تمام وجودم زمینه ۵.۲ ۵:۳۴ ۷ ۷ ۴۷۴۱ ۵۲۰۸
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گل خزان شده ام چراغ محفل من زمینه ۱۱.۲ ۱۲:۱۰ ۷ ۷ ۲۱۷۳ ۵۳۴۸
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در باغ کی دیده غریبونه بسوزونن واحد ۹.۹ ۱۰:۴۲ ۷ ۷ ۲۴۳۱ ۶۰۶۰
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آب مشک اباالفضل سرچشمه اشکامونه شور ۶.۴ ۶:۵۹ ۷ ۷ ۳۵۳۲ ۶۴۷۷
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قسم به عصمت ابراهیم قسم معرفت موسی شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۶ ۶ ۳۶۰۰ ۴۸۰۲