گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حمید علیمی، ۷۳ قطعه، ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ از حال زار نامه برت حرف می زنند روضه ۴.۸ ۵:۱۰ ۶ ۶ ۱۲۱۰۳ ۸۹۱۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل من غرق تاب و تبه زمینه ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲۶۱۳ ۱۲۸۲۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمریه در غمت عزادارم شور ۱.۸ ۱:۵۳ ۹ ۹ ۱۰۵۹۰ ۱۵۴۱۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من همینم ساده ساده واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۶ ۶ ۱۰۹۸۱ ۱۲۲۴۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ماه روضه اربابه شور ۳.۸ ۴:۰۵ ۷ ۷ ۵۸۳۷ ۹۲۴۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسم الله روضه خون بازم روضه بخون شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۸ ۸ ۴۶۰۹۱ ۲۲۱۵۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ تک و تنها من حیرون به لبم جون تک ۶.۸ ۷:۲۴ ۶ ۶ ۶۴۰۶ ۹۶۴۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ هوا گرمه رسیده کاروانی روضه ۷.۳ ۷:۵۴ ۵ ۵ ۳۶۷۶ ۴۶۵۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ این لباس مشکی پیروهن نیست این کفنه زمینه ۶.۹ ۷:۲۶ ۴ ۴ ۱۱۹۲۷ ۷۷۹۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ برگرد مدینه خون جگر میشه دخترت زمینه ۱۰ ۱۰:۵۰ ۴ ۴ ۴۷۴۰ ۶۰۴۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاش بودیم ما همه دربان تو تک ۶.۵ ۷:۰۳ ۵ ۵ ۳۴۰۱ ۵۶۴۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاروان حضرت عشق رسیده کرب و بلا شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۵ ۵ ۱۰۶۱۱ ۹۳۶۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۱۰۱۲۰ ۸۷۵۱
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار بریم مدینه تک ۶.۴ ۶:۵۳ ۵ ۵ ۹۰۷۶ ۶۱۹۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره کوچه ها را غم گرفته تک ۹.۹ ۱۰:۴۶ ۵ ۵ ۸۳۶۳ ۵۸۷۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حالا که من بابا ندارم روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۵ ۵ ۷۰۷۱ ۶۲۸۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا بابا دلم شده هوایی زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۲۵ ۴ ۴ ۷۴۹۶ ۹۰۱۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ الم حسین دلم حسین شور ۳.۲ ۳:۲۴ ۵ ۵ ۷۰۸۷ ۹۸۲۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل من یه ذره خاکه دل تو آقا یه آسمونه شور ۴.۳ ۴:۳۷ ۵ ۵ ۶۵۶۸ ۹۳۷۹
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۳.۹ ۴:۱۰ ۵ ۵ ۱۰۸۴۰ ۹۹۴۳
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه قسمتم تنهاییه تک ۱۶.۶ ۱۸:۰۲ ۵ ۵ ۷۴۵۱ ۸۵۲۲
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ همیشه گدایی که آقا ندارد مناجات ۳.۱ ۳:۲۱ ۵ ۵ ۳۰۴۵ ۵۱۵۸
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر چه غرق گناهم زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۶ ۶ ۱۲۴۸۰ ۱۰۲۵۶
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یوسف زهرا ز شما پُر شدم واحد ۴.۴ ۴:۴۴ ۶ ۶ ۴۸۴۳ ۷۲۴۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو پسر زهرایی و منم آقاجون نوکرت شور ۳ ۳:۱۰ ۵ ۵ ۶۸۰۵ ۹۰۴۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلمو ببین میون حرم نشسته شور ۳.۲ ۳:۲۴ ۶ ۶ ۶۳۷۶ ۸۳۶۷
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ کربلا از همه دنیا حرم یار یه چیز دیگست شور ۷.۲ ۷:۴۸ ۶ ۶ ۳۵۵۱۸ ۱۹۹۶۸
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ اجازه نمیدی که میدون برم روضه ۸.۷ ۹:۲۷ ۵ ۵ ۲۵۲۵ ۳۷۱۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب بیا حجله بچین دامادی قاسم ببین تک ۵.۸ ۶:۱۹ ۶ ۶ ۱۳۱۴۱ ۷۴۳۶
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ حسین جان این دل تنگم به سر شور و نوا دارد واحد ۳.۳ ۳:۳۵ ۶ ۶ ۴۹۴۹ ۵۶۳۵
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ به گردن عشق خونم شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۵ ۵ ۳۹۲۷ ۶۲۱۵
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمریه به این غم اسیرم آقام آقام شور ۹.۲ ۹:۵۷ ۶ ۶ ۶۸۴۲ ۹۲۳۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالا لا لا گل لاله روضه ۱۱.۷ ۱۲:۴۵ ۶ ۶ ۱۳۶۲۳ ۶۸۳۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو گهواره واسه عمو بی قراری زمینه ۸.۸ ۹:۳۵ ۵ ۵ ۴۸۵۸ ۶۴۱۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ به کربلا آب روان قیمت جان شد شور ۱.۸ ۱:۵۶ ۶ ۶ ۱۳۰۲۱ ۸۲۶۵
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ چه گشته است در این دشت واحد ۷.۳ ۷:۵۲ ۶ ۶ ۵۴۸۱ ۶۷۸۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را واحد ۳.۳ ۳:۳۰ ۶ ۶ ۴۰۴۲ ۵۶۲۷
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ پادشاه عشق و زیبایی حسین تک ۴.۲ ۴:۳۰ ۶ ۶ ۵۵۰۲ ۶۷۳۸
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ نگاه نکن کوچیکتره نگاه کن که اصغره شور ۴.۴ ۴:۴۴ ۶ ۶ ۲۵۲۰ ۴۷۸۰
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ لبای شیرخواره می لرزه شور ۱۲.۳ ۱۳:۲۵ ۶ ۶ ۲۹۸۴ ۵۳۸۹
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ پسرم داره میره کجا کجا روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۸ ۶ ۶ ۲۷۷۳ ۴۲۷۲
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری به میدون دست علی به همرات زمینه ۹.۷ ۱۰:۳۲ ۶ ۶ ۲۶۱۸۱ ۹۸۸۱
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله تک ۴ ۴:۱۹ ۶ ۶ ۳۵۲۷ ۴۴۲۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ برسان زود جوانان حرم را عباس واحد ۵.۲ ۵:۴۰ ۶ ۶ ۳۶۸۱ ۵۲۰۱
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمرم بدون شاه سراسر زنندگیست تک ۲.۵ ۲:۳۷ ۶ ۶ ۲۶۲۷ ۴۴۳۱
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ناله تو تو گوشمه شور ۴.۳ ۴:۴۰ ۶ ۶ ۳۵۴۲ ۵۵۸۴
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ با یه دل زار اومدم شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۵ ۵ ۵۶۰۴ ۵۳۹۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دق داری میدی باباتو شور ۹.۶ ۱۰:۲۷ ۶ ۶ ۲۱۷۶ ۴۶۷۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه نفر هست که هنوز کربلاتو ندیده تک ۵.۷ ۶:۱۰ ۶ ۶ ۴۲۴۱ ۴۲۵۵
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ خیمه ها عباس دارد غم ندارد روضه ۹.۵ ۱۰:۱۶ ۶ ۶ ۳۳۶۷ ۵۰۶۸
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ برادر برادر برادر ببین اشک چشمای خواهر زمینه ۱۲.۴ ۱۳:۲۷ ۶ ۶ ۲۹۹۴۰ ۱۰۷۰۴
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ماه شب من اباالفضل تک ۱.۸ ۱:۵۱ ۶ ۶ ۳۹۰۷ ۵۵۶۸
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ این پهلوان با وفا آخر زمین خورد واحد ۶.۷ ۷:۱۵ ۶ ۶ ۸۳۶۸ ۷۱۰۹
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سر سلسله عشق حسین است اباالفضل تک ۴.۶ ۵:۰۰ ۶ ۶ ۴۰۲۵ ۶۲۷۷
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ علم تو رو دوشمه شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۶ ۶ ۷۵۴۵ ۷۹۲۹
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ زد به لشکر پسر حیدر شور ۴.۴ ۴:۴۷ ۶ ۶ ۸۵۶۱ ۷۳۳۶
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری برگردی اینکه خداحافظی نداره تک ۷.۸ ۸:۲۷ ۵ ۵ ۵۵۳۰ ۵۴۰۳
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این جا به پشت خیمه صداها چه آشناست روضه ۱۶.۱ ۱۷:۲۸ ۵ ۵ ۲۸۵۱ ۵۲۲۳
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ داداش پریشونه خواهر تو زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۶ ۶ ۱۹۰۷۸ ۹۲۱۳
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورای حسین است تک ۷.۶ ۸:۱۳ ۶ ۶ ۶۰۲۰ ۶۵۴۳
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب است خیمه ها از تاب رفته تک ۱۴.۲ ۱۵:۲۸ ۵ ۵ ۸۰۴۶ ۷۸۳۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ کجا می خوای بری چرا منو نمی بری تک ۶ ۶:۳۳ ۷ ۷ ۲۸۰۱۹ ۱۱۳۳۶
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا منو بغل کن باباجون تک ۸.۲ ۸:۵۵ ۶ ۶ ۸۴۷۸ ۷۱۵۷
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ زده به سرم هوای حرم تک ۲.۸ ۲:۵۹ ۶ ۶ ۵۴۷۹۶ ۱۸۱۲۶
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ منو کربلا ببر که خیلی دیره تک ۲.۹ ۳:۰۹ ۶ ۶ ۳۶۸۸ ۵۶۲۶
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ امشبی را شه دین در حرمش مهمان است تک ۳.۵ ۳:۴۳ ۶ ۶ ۳۴۶۰۷ ۱۰۵۰۸
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ غمت در نهانخانه دل نشیند زمینه ۳.۸ ۴:۰۶ ۷ ۷ ۱۰۷۰۲ ۴۹۳۳
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ از هر چه بد کردم من ای زیبا صنم باز آمدم واحد ۸.۳ ۸:۵۹ ۷ ۷ ۳۳۱۰ ۳۱۱۷
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خبر رسیده که زینب سوار محمل شد واحد ۲.۵ ۲:۴۲ ۷ ۷ ۱۳۴۸۸ ۵۴۲۰
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ آن باده ای خوش است که نذر سبو شود واحد ۳ ۳:۱۰ ۷ ۷ ۲۰۶۴ ۲۵۷۸
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ برا تو گریه می بارم شور ۴.۵ ۴:۵۱ ۷ ۷ ۵۴۱۲ ۴۷۵۹
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل سپردم به بهشت روی زیبای حسین شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۷ ۷ ۲۶۵۱ ۳۱۵۴