گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حمید علیمی، ۷۳ قطعه، ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ از حال زار نامه برت حرف می زنند روضه ۴.۸ ۵:۱۰ ۶ ۶ ۱۲۶۶۶ ۹۱۴۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل من غرق تاب و تبه زمینه ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱۰ ۱۰ ۱۴۵۰۶ ۱۳۴۲۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمریه در غمت عزادارم شور ۱.۸ ۱:۵۳ ۹ ۹ ۱۰۹۴۰ ۱۵۶۷۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من همینم ساده ساده واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۶ ۶ ۱۱۵۰۹ ۱۲۵۳۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ماه روضه اربابه شور ۳.۸ ۴:۰۵ ۷ ۷ ۶۲۹۹ ۹۵۰۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسم الله روضه خون بازم روضه بخون شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۸ ۸ ۵۴۰۵۱ ۲۳۷۶۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ تک و تنها من حیرون به لبم جون تک ۶.۸ ۷:۲۴ ۶ ۶ ۷۱۶۰ ۹۹۷۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ هوا گرمه رسیده کاروانی روضه ۷.۳ ۷:۵۴ ۵ ۵ ۴۰۲۱ ۴۸۴۹
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ این لباس مشکی پیروهن نیست این کفنه زمینه ۶.۹ ۷:۲۶ ۴ ۴ ۱۳۶۵۲ ۸۲۲۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ برگرد مدینه خون جگر میشه دخترت زمینه ۱۰ ۱۰:۵۰ ۴ ۴ ۵۳۸۵ ۶۲۷۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاش بودیم ما همه دربان تو تک ۶.۵ ۷:۰۳ ۵ ۵ ۳۶۴۶ ۵۸۳۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاروان حضرت عشق رسیده کرب و بلا شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۵ ۵ ۱۲۰۴۴ ۹۷۲۹
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۱۱۶۳۶ ۹۱۴۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار بریم مدینه تک ۶.۴ ۶:۵۳ ۵ ۵ ۱۱۴۱۰ ۶۷۲۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره کوچه ها را غم گرفته تک ۹.۹ ۱۰:۴۶ ۵ ۵ ۱۰۲۹۹ ۶۳۰۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حالا که من بابا ندارم روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۵ ۵ ۱۱۲۳۹ ۶۹۲۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا بابا دلم شده هوایی زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۲۵ ۴ ۴ ۷۸۷۱ ۹۲۲۷
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ الم حسین دلم حسین شور ۳.۲ ۳:۲۴ ۵ ۵ ۷۳۲۸ ۱۰۰۰۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل من یه ذره خاکه دل تو آقا یه آسمونه شور ۴.۳ ۴:۳۷ ۵ ۵ ۶۸۹۱ ۹۵۶۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۳.۹ ۴:۱۰ ۵ ۵ ۱۱۲۸۵ ۱۰۲۰۲
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه قسمتم تنهاییه تک ۱۶.۶ ۱۸:۰۲ ۵ ۵ ۸۰۸۱ ۸۷۸۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ همیشه گدایی که آقا ندارد مناجات ۳.۱ ۳:۲۱ ۵ ۵ ۳۳۳۲ ۵۳۲۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر چه غرق گناهم زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۶ ۶ ۱۵۴۶۹ ۱۰۹۸۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یوسف زهرا ز شما پُر شدم واحد ۴.۴ ۴:۴۴ ۶ ۶ ۵۳۲۲ ۷۴۹۶
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو پسر زهرایی و منم آقاجون نوکرت شور ۳ ۳:۱۰ ۵ ۵ ۷۳۷۱ ۹۳۴۲
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلمو ببین میون حرم نشسته شور ۳.۲ ۳:۲۴ ۶ ۶ ۶۷۹۶ ۸۵۹۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ کربلا از همه دنیا حرم یار یه چیز دیگست شور ۷.۲ ۷:۴۸ ۶ ۶ ۴۲۲۷۳ ۲۱۳۱۴
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ اجازه نمیدی که میدون برم روضه ۸.۷ ۹:۲۷ ۵ ۵ ۲۶۸۳ ۳۸۴۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب بیا حجله بچین دامادی قاسم ببین تک ۵.۸ ۶:۱۹ ۶ ۶ ۱۷۶۶۰ ۸۲۴۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ حسین جان این دل تنگم به سر شور و نوا دارد واحد ۳.۳ ۳:۳۵ ۶ ۶ ۵۲۸۵ ۵۸۱۹
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ به گردن عشق خونم شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۵ ۵ ۴۰۷۳ ۶۳۶۴
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمریه به این غم اسیرم آقام آقام شور ۹.۲ ۹:۵۷ ۶ ۶ ۷۲۵۴ ۹۴۷۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالا لا لا گل لاله روضه ۱۱.۷ ۱۲:۴۵ ۶ ۶ ۱۵۸۹۸ ۷۲۱۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو گهواره واسه عمو بی قراری زمینه ۸.۸ ۹:۳۵ ۵ ۵ ۵۳۹۱ ۶۶۷۰
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ به کربلا آب روان قیمت جان شد شور ۱.۸ ۱:۵۶ ۶ ۶ ۱۶۴۶۱ ۸۷۵۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ چه گشته است در این دشت واحد ۷.۳ ۷:۵۲ ۶ ۶ ۶۶۲۸ ۷۱۲۰
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را واحد ۳.۳ ۳:۳۰ ۶ ۶ ۴۴۳۶ ۵۸۲۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ پادشاه عشق و زیبایی حسین تک ۴.۲ ۴:۳۰ ۶ ۶ ۵۹۲۶ ۷۰۳۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ نگاه نکن کوچیکتره نگاه کن که اصغره شور ۴.۴ ۴:۴۴ ۶ ۶ ۲۹۰۲ ۴۹۵۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ لبای شیرخواره می لرزه شور ۱۲.۳ ۱۳:۲۵ ۶ ۶ ۳۳۵۱ ۵۵۵۹
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ پسرم داره میره کجا کجا روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۸ ۶ ۶ ۲۹۵۸ ۴۴۱۷
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری به میدون دست علی به همرات زمینه ۹.۷ ۱۰:۳۲ ۶ ۶ ۲۸۵۲۳ ۱۰۳۶۱
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله تک ۴ ۴:۱۹ ۶ ۶ ۳۹۹۷ ۴۶۰۳
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ برسان زود جوانان حرم را عباس واحد ۵.۲ ۵:۴۰ ۶ ۶ ۴۰۴۰ ۵۳۹۷
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمرم بدون شاه سراسر زنندگیست تک ۲.۵ ۲:۳۷ ۶ ۶ ۲۷۷۰ ۴۵۷۷
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ناله تو تو گوشمه شور ۴.۳ ۴:۴۰ ۶ ۶ ۳۷۳۵ ۵۷۵۰
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ با یه دل زار اومدم شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۵ ۵ ۶۸۵۲ ۵۷۴۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دق داری میدی باباتو شور ۹.۶ ۱۰:۲۷ ۶ ۶ ۲۳۵۳ ۴۸۵۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه نفر هست که هنوز کربلاتو ندیده تک ۵.۷ ۶:۱۰ ۶ ۶ ۴۸۰۸ ۴۴۳۶
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ خیمه ها عباس دارد غم ندارد روضه ۹.۵ ۱۰:۱۶ ۶ ۶ ۴۰۱۳ ۵۲۶۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ برادر برادر برادر ببین اشک چشمای خواهر زمینه ۱۲.۴ ۱۳:۲۷ ۶ ۶ ۴۰۷۵۷ ۱۲۴۵۸
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ماه شب من اباالفضل تک ۱.۸ ۱:۵۱ ۶ ۶ ۴۴۳۷ ۵۸۲۶
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ این پهلوان با وفا آخر زمین خورد واحد ۶.۷ ۷:۱۵ ۶ ۶ ۹۸۲۷ ۷۵۲۲
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سر سلسله عشق حسین است اباالفضل تک ۴.۶ ۵:۰۰ ۶ ۶ ۴۵۳۳ ۶۴۷۷
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ علم تو رو دوشمه شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۶ ۶ ۹۱۱۵ ۸۳۲۸
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ زد به لشکر پسر حیدر شور ۴.۴ ۴:۴۷ ۶ ۶ ۹۸۳۴ ۷۶۷۴
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری برگردی اینکه خداحافظی نداره تک ۷.۸ ۸:۲۷ ۵ ۵ ۶۴۵۷ ۵۶۷۶
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این جا به پشت خیمه صداها چه آشناست روضه ۱۶.۱ ۱۷:۲۸ ۵ ۵ ۳۰۲۳ ۵۳۶۷
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ داداش پریشونه خواهر تو زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۶ ۶ ۲۱۶۲۷ ۹۶۶۷
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورای حسین است تک ۷.۶ ۸:۱۳ ۶ ۶ ۹۱۴۳ ۷۰۲۳
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب است خیمه ها از تاب رفته تک ۱۴.۲ ۱۵:۲۸ ۵ ۵ ۹۱۵۱ ۸۱۳۱
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ کجا می خوای بری چرا منو نمی بری تک ۶ ۶:۳۳ ۷ ۷ ۳۴۰۶۴ ۱۲۲۴۲
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا منو بغل کن باباجون تک ۸.۲ ۸:۵۵ ۶ ۶ ۱۰۳۶۵ ۷۵۲۰
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ زده به سرم هوای حرم تک ۲.۸ ۲:۵۹ ۶ ۶ ۶۱۳۹۲ ۱۹۲۰۰
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ منو کربلا ببر که خیلی دیره تک ۲.۹ ۳:۰۹ ۶ ۶ ۴۰۳۵ ۵۷۹۵
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ امشبی را شه دین در حرمش مهمان است تک ۳.۵ ۳:۴۳ ۶ ۶ ۴۴۴۲۳ ۱۱۷۷۷
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ غمت در نهانخانه دل نشیند زمینه ۳.۸ ۴:۰۶ ۷ ۷ ۱۳۱۰۴ ۵۴۴۸
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ از هر چه بد کردم من ای زیبا صنم باز آمدم واحد ۸.۳ ۸:۵۹ ۷ ۷ ۳۹۶۱ ۳۳۷۴
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خبر رسیده که زینب سوار محمل شد واحد ۲.۵ ۲:۴۲ ۷ ۷ ۱۷۳۳۶ ۶۲۲۷
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ آن باده ای خوش است که نذر سبو شود واحد ۳ ۳:۱۰ ۷ ۷ ۲۲۶۳ ۲۷۲۰
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ برا تو گریه می بارم شور ۴.۵ ۴:۵۱ ۷ ۷ ۵۹۳۳ ۵۰۰۲
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل سپردم به بهشت روی زیبای حسین شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۷ ۷ ۳۰۲۶ ۳۳۳۲