شب اول محرم ۱۳۹۳

شب اول محرم ۱۳۹۳

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۳ سفیر تو گرفتاره شده غریب و آواره زمینه ۷.۹ ۸:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۶۳۹۵۵ ۱۸۴۹۸
۲ شب اول محرم ۱۳۹۳ بسم رب الشهدا می پوشم رخت عزا شور ۷.۲ ۷:۴۷ ۵ ۵ ۳۵۹۱۶ ۱۵۹۶۶
۳ شب اول محرم ۱۳۹۳ کاشکی یه شب از این طرفا بگذره واحد ۱۰.۹ ۱۱:۵۴ ۵ ۵ ۱۹۴۲۰ ۹۸۹۰
۴ شب اول محرم ۱۳۹۳ دل بی تاب من به سیاهی بیرق مشکی تو گره خورد واحد ۶.۱ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۲۹۳۹۷ ۱۱۴۵۹
۵ شب اول محرم ۱۳۹۳ پیش از آنی که عزادار محرم باشیم شعرخوانی ۴.۹ ۵:۱۷ ۳ ۳ ۵۸۷۲ ۴۱۸۸
۶ شب اول محرم ۱۳۹۳ هر کسی که میاد زیارت با دعای ابوترابه شور ۴.۴ ۴:۴۸ ۳ ۳ ۲۰۰۴۴ ۱۰۳۹۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۳ عمریه خونه تو مهمونم شور ۵.۲ ۵:۳۵ ۳ ۳ ۶۷۹۵۹ ۲۲۷۶۷