گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج منصور ارضی، ۳۱ قطعه، ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ سوره غم می رسد آیات مریم می رسد مناجات ۵.۷ ۶:۱۰ ۴ ۴ ۷۹۹۰ ۵۲۷۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ مشک را بر دوش آب آور کن و بعدا بیا روضه ۴.۴ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۳۰۱۸ ۲۸۵۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ کوچه گرد کوفه بی یاور و تنهایم نوحه ۷.۶ ۸:۱۸ ۲ ۲ ۱۸۴۶ ۲۲۶۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ غصه و غم اشک و ماتم را به من دادی حسین مناجات ۹.۶ ۱۰:۲۶ ۲ ۲ ۲۳۷۱ ۳۳۳۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ سر رسیده است حکایات من و دلبر من روضه ۳.۲ ۳:۳۰ ۲ ۲ ۱۶۱۰ ۲۳۵۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ کاروان می آید با خیل بنی هاشم نوحه ۷.۴ ۸:۰۴ ۲ ۲ ۲۳۲۷ ۲۳۹۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ غالبا پرها چنان جبریل شهپر نیستند مناجات ۵.۶ ۶:۰۵ ۲ ۲ ۹۳۸ ۱۷۳۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ شب شده ماه آمده پیشم روضه ۱۰.۱ ۱۰:۵۹ ۲ ۲ ۱۲۴۰ ۱۷۹۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ می آید بابایم در گوشه ویرانه نوحه ۹.۶ ۱۰:۲۹ ۲ ۲ ۱۱۳۲ ۱۶۴۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ عمری گذشت اما بدرد تو نخوردم مناجات ۱۱ ۱۱:۵۹ ۲ ۲ ۱۶۹۶ ۲۱۲۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ هر چه مستی ها فزون تر هست ساغر بیشتر روضه ۲.۸ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۷۳۶ ۱۸۵۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ هدیه های زینب عازم سوی میدانند نوحه ۱۰ ۱۰:۵۴ ۲ ۲ ۱۱۰۱ ۱۷۰۶
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ اینجاست مسجدی که شبی جلوه گاه شد مناجات ۷ ۷:۳۶ ۲ ۲ ۵۷۱ ۱۲۸۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ پای برهنه جانب گودال می دوید روضه ۲.۵ ۲:۴۱ ۲ ۲ ۱۳۵۲ ۱۷۴۵
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ آخرین جا مانده از لشکر ثارالله نوحه ۶.۳ ۶:۵۱ ۲ ۲ ۱۲۵۷ ۱۵۰۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای وسعت محبت بی انتها حسین مناجات ۸.۷ ۹:۲۸ ۲ ۲ ۹۸۴ ۱۶۰۷
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ نداشت قلعه کربلا وگرنه که برای تو روضه ۴.۲ ۴:۳۳ ۲ ۲ ۶۷۱ ۱۳۸۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ با ذکر یا زهرا فرزند حسن آمد نوحه ۸.۸ ۹:۳۴ ۲ ۲ ۸۵۴ ۱۴۲۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ دیده هر کس که با عشق تو دمخور می شود مناجات ۴.۶ ۴:۵۸ ۲ ۲ ۷۹۵ ۱۳۳۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ می زدی تا زیر گریه می شدم بی اختیار روضه ۴.۸ ۵:۱۵ ۲ ۲ ۶۶۹ ۱۵۷۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ لالایی لالایی ای کودک بی شیرم نوحه ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۲ ۲ ۱۲۵۰ ۱۵۷۵
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ تاول روی لبت می ترکد گریه نکن نوحه ۴.۲ ۴:۳۴ ۲ ۲ ۶۲۴ ۱۳۱۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ در بساط عشق هر کس زحمتش بالاتر است مناجات ۴.۴ ۴:۴۶ ۳ ۳ ۹۹۰ ۱۴۴۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر خدا زره ز تنت در نیامده روضه ۴.۶ ۵:۰۲ ۲ ۲ ۸۹۵ ۱۵۴۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ می روی از خیمه ای پاره جان من نوحه ۸.۷ ۹:۲۷ ۲ ۲ ۷۵۵ ۱۴۶۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ قمر هاشمیونم که جفا تارم کرد روضه ۸.۹ ۹:۴۳ ۲ ۲ ۹۹۰ ۱۷۶۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای ساقی لشکر معنای وفا عباس نوحه ۵.۴ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۱۳۳۶ ۴۰۱۰
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ ز زین افتاد پیکر سقا در کنار شط با لب عطشان نوحه ۵.۳ ۵:۴۵ ۲ ۲ ۴۰۹۲ ۲۱۶۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ آنچنان که بارش باران نم نم دیدنیست مناجات ۱۰.۶ ۱۱:۳۰ ۲ ۲ ۸۹۶ ۱۴۹۰
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ خون دل زینب ز چشم تر می آمد روضه ۲.۴ ۲:۳۶ ۲ ۲ ۹۳۷ ۱۵۶۹
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ من دارم امشب شب زنده داری نوحه ۸.۷ ۹:۲۹ ۱ ۱ ۹۵۲ ۱۴۲۸