شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳

شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳

از حاج مهدی اکبری، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ بر بانوی مطهرمان گریه می کنیم مناجات ۱.۷ ۱:۴۹ ۴ ۴ ۲۲۳۰ ۱۱۷۷
۲ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ چند روزیست سرم روی تنم می افتد روضه ۵.۸ ۶:۲۰ ۴ ۴ ۳۲۳۶ ۱۵۲۴
۳ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ زیر باران دوشنبه بعد از ظهر روضه ۶.۷ ۷:۱۷ ۴ ۴ ۱۱۹۵ ۱۲۱۷
۴ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ به نگاه علی غم و آه علی زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۴ ۴ ۱۶۰۳ ۱۶۷۱
۵ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ جوونیم بشه فدای مادر شور ۳.۷ ۴:۰۲ ۴ ۴ ۱۶۲۴ ۱۶۵۹
۶ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ اسمتو نوشتم آقا رو در و دیوار قلبم شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۴ ۴ ۱۷۲۹ ۱۵۷۸
۷ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ کم کم تموم هستم داره میره ز دستم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۱ ۴ ۴ ۱۲۹۵ ۱۴۶۸
۸ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ آقا خیلی وقته که دلتنگم شور ۵.۷ ۶:۱۰ ۴ ۴ ۱۴۲۴ ۱۵۱۸