میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ کلید جنت الاعلا امیر عالم بالا سرود ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۷۷۳ ۱۸۴۱
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ حضرت خیر البشر پرورده خیر الانام مدح ۷.۵ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۱۶۹۰ ۹۸۵
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۶ ای عطر شکوفه بهارانم علی سرود ۴.۹ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۱۹۳۹ ۱۳۷۹