شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ جای ناله زدن آماده کنید روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۳۷۵ ۳۷۵
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ ماه افلاک و شاه زمینی زمینه ۳.۸ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۳۲ ۷۱۲
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ امیری علی و نعم الامیر زمینه ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۰۸ ۶۰۷
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه شور ۵.۳ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۲۲۴۴ ۱۲۷۰
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ دوباره هیئت دوباره بزم سینه زنی شور ۲.۴ ۲:۱۹ ۰ ۰ ۱۶۷۵ ۱۰۵۵
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ همیشه بزم محبت رو میون خاک دلم کاشتی شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۱۱۲۳ ۸۵۲