شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ نیمه شب بود حمله ور گشتند روضه ۳.۹ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۱۰۳۵ ۷۱۰
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دوباره زبون می گیره از کینه این زمونه زمینه ۶ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۹۴۳ ۹۷۵
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دارم هوای تربت شیخ الائمه واحد ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۵۲۴ ۷۴۷
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دو تا اباعبدالله شور ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۳۶ ۱۱۱۱
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ زیباترین شب هام تو روضته شور ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۱۹ ۱۳۷۱