شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ نیمه شب بود حمله ور گشتند روضه ۳.۹ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۳۷۱ ۱۵۸
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دوباره زبون می گیره از کینه این زمونه زمینه ۶ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۳۸۲ ۲۵۷
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دارم هوای تربت شیخ الائمه واحد ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۸۷ ۱۷۵
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ دو تا اباعبدالله شور ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۴۷۷ ۳۰۰
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ زیباترین شب هام تو روضته شور ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۶۷۰ ۴۶۰