شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از کربلایی جواد مقدم، ۵ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ شرمندگی شد آقا تقدیر و سرنوشتم زمینه ۷.۵ ۷:۵۰ ۱ ۱ ۴۲۳۷ ۱۷۶۳
۲ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ اربابم منو دست عنایت تو شور ۶.۸ ۷:۰۱ ۱ ۱ ۳۱۸۹ ۲۰۰۷
۳ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ عمریه زحمتم رو آقا خودت کشیدی واحد ۶.۷ ۶:۵۴ ۱ ۱ ۱۹۱۸ ۱۰۴۶
۴ شب دوم ایام مسلمیه ۱۳۹۶ تو نباشی دل من دیگه نمی کوبه شور ۱۷.۱ ۱۸:۲۰ ۱ ۱ ۳۶۹۲ ۱۷۸۲