گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج نادر جوادی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای منیم آرخالم الیم یارلی سرداریم اویان نوحه ۸.۱ ۸:۲۸ ۰ ۰ ۵۱۷۶ ۱۶۱۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ نهر اوسته خسته قارداش یاتما یاتما نوحه ۵.۱ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۳۳۶۳ ۱۱۵۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ جسمون چخوب شیرازدن ای شاه مظلومان حسین نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۲۰۰۹ ۸۶۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای قانی گودالین سوسوز قربانی قارداش نوحه ۶.۱ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۲۲۱۲ ۹۷۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین سن بی آنام زهرا بیاز آهسته گئت قارداش نوحه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۶۰ ۱۰۸۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ گنه ده گلدی امان نامه سوزی یازهرا روضه ۸.۷ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۵۵۸۸ ۱۶۶۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ بیر نچه لحظه چکوب ال جنگیدن روضه ۹.۶ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۱۶۶۳ ۹۰۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ وقت وداع دور منیله بیر دانش روضه ۷.۷ ۷:۵۹ ۰ ۰ ۲۲۲۴ ۱۱۵۹