شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ غم تو منو می کشه زهرا زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۱۶۴۹ ۱۰۳۰
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ همیشه بین الحرمینی بودم شور ۶.۱ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۱۹۹۸ ۱۴۰۴
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۶ آیینه ذات خدا مولا امیرالمؤمنین تک ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۴۷۲۰ ۱۵۱۷