گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۰ قطعه، ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ فاطمیه اومد و باز دل تو سینه بی قراره روضه ۸.۱ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۲۴۲ ۲۰۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ دستی از راه رسید و به رُخت جا انداخت روضه ۴.۳ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۵۷ ۱۴۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ باز روضه های فاطمیه زمینه ۹.۱ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۶۹ ۱۵۹
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ برف سهل است اگر سنگ ببارد هر شب روضه ۷.۴ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۴۳ ۱۳۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ فکر نمی کردم به پیری برسم من اینقدر زود روضه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۳۳ ۱۳۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ تنگ غروبه کوچه تاریک زمینه ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۷۹ ۱۵۴
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بیا که با تو به دل ها قرار برگردد مناجات ۴.۹ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۵۷ ۱۲۳
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ در سینه ناله ای ست شرر بار ای پدر روضه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۹ ۱۱۴
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ منو این حال خرابم تو و این وضع خرابت روضه ۶.۷ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۴۰۸ ۱۸۱
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ چشمامو روی هم میذارم زمینه ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۵۶۶ ۲۰۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ گذشت عمری و لیلای ما نیامد باز مناجات ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۴۷ ۱۱۵
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ صبح تا شب کار و شب تا صبح عبادت می کنی روضه ۸.۶ ۹:۱۲ ۰ ۰ ۳۱ ۱۰۲
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ همه دلخوشی من هستیمو به پات میریزم روضه ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۸ ۱۰۸
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ زخمیم و سر تا پا دردم زمینه ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۶۷ ۱۲۴
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ راندن درماندگان اصلا نمی آید به تو مناجات ۴.۳ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۶۹ ۱۰۶
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ باید چگونه بشکند بغض گلو را روضه ۴.۱ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۳۵ ۱۲۱
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ پاشو فاطمه عزیزم که شکسته شد غرورم روضه ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۸۶ ۱۲۱
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ هر چی خوشی داشتم تموم شد زمینه ۴.۶ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۲۲ ۱۲۵
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ پر می کشد دوباره دلم در هوای اشک مناجات ۴.۴ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۸۹ ۱۳۳
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ یه خونه می سازم دوباره برا تو روضه ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۲۶ ۱۰۵
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ خورشید روی تو به دو عالم تابیده زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۳۱ ۱۰۷
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ باور نمی کنم به خدا در نسوخته واحد ۲.۸ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۴۹ ۱۳۰
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ از راه می رسی و به اصرار میخری مناجات ۴.۹ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۲۶ ۹۹
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نداشت فرصت هیچ استخاره در کوچه روضه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۳۰ ۹۶
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ پاشو دیگه مادر که نزدیکه خونه روضه ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۳۷ ۱۰۸
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ روضه کوچک یعنی اشاره زمینه ۸.۸ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۴۱ ۱۱۶
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ به تو بر لب های ما لبخند نیست مناجات ۴.۴ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۸۳ ۱۱۳
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ مرا ببین و برای سفر شتاب مکن روضه ۷.۴ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۱۹ ۱۰۲
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ بگو فاطمه جان نمیشه بمونی روضه ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۹۵ ۱۱۳
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ می رسه روز وصل زمینه ۶.۸ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۴۹ ۱۲۱