گلچین شهادت ۱۳۹۷

گلچین شهادت ۱۳۹۷

از امیر برومند، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ غریب و بی یار و بی هم نفس زمینه ۶.۳ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۴۱۳۵ ۱۲۴۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ به آتش می کشی این سینه را با سوز و آهت واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۴۵۱ ۸۷۵
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ حک شده بر روی قلبم نام زیبای شما واحد ۲.۷ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۱۵۶۵ ۸۶۸
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ از زمین و آسمان می رسد این زمزمه واحد ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۶۸۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ یا حضرت هادی شده از داغ تو عالم عزادار شور ۳.۸ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۳۳۵ ۱۰۰۲
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ ابالحسن ثالث هم هادی و فارس شور ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۶۹۶ ۱۰۸۳
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ یا هادی یا هادی ای امیر سامرا شور ۳ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۱۹۶۴ ۱۰۱۵
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تا بارون می باره دل زینب خون میشه زمینه ۵.۵ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۸۵۵ ۱۲۱۵
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۷ فتح شام و کوفه مثل فتح خیبره شور ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۳۶۱۲ ۱۵۶۹
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مفسر قرآن و چشمه ایمان واحد ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۸۷۸ ۶۲۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ الله اکبر علامه پرور شور ۲.۵ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۰۲ ۱۶۳۰
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تو گوشه زندون بی بال و بی پر زمینه ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰۷ ۶۷۶
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ با نگاه لطف تو آقا عمریه به زیر دینم من شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۷۲۷ ۱۱۱۹
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ سی ساله که یه گوشه ای افتادم از پا ای خدا واحد ۵.۴ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۹۶۵ ۶۰۰
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مدد ز موسی بن جعفر واحد ۴.۶ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۰۲ ۶۱۳
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ باز دلتنگ کربلامو می بینی که بی قرارم شور ۴ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۶۲۰۸ ۲۳۲۲
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تنهاترین امام زمین مقتدای شهر شور ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۵۴۸۳ ۱۹۸۵