گلچین شهادت ۱۳۹۷

گلچین شهادت ۱۳۹۷

از امیر برومند، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ غریب و بی یار و بی هم نفس زمینه ۶.۳ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۴۶۵۱ ۱۸۴۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ به آتش می کشی این سینه را با سوز و آهت واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۶۴۸ ۱۲۷۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ حک شده بر روی قلبم نام زیبای شما واحد ۲.۷ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۱۸۲۵ ۱۲۳۶
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ از زمین و آسمان می رسد این زمزمه واحد ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۳۳۹ ۱۰۳۷
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ یا حضرت هادی شده از داغ تو عالم عزادار شور ۳.۸ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۴۷۸ ۱۴۶۸
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ ابالحسن ثالث هم هادی و فارس شور ۳.۷ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۸۶۹ ۱۵۵۰
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ یا هادی یا هادی ای امیر سامرا شور ۳ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۲۰۷۵ ۱۴۱۵
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تا بارون می باره دل زینب خون میشه زمینه ۵.۵ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۱۰۰ ۱۷۷۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۷ فتح شام و کوفه مثل فتح خیبره شور ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۴۸۱۶ ۲۳۳۶
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مفسر قرآن و چشمه ایمان واحد ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۰۵۳ ۹۶۵
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۷ الله اکبر علامه پرور شور ۲.۵ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۴۵۲۱ ۲۳۴۱
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تو گوشه زندون بی بال و بی پر زمینه ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۱۱۱ ۱۰۱۲
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۷ با نگاه لطف تو آقا عمریه به زیر دینم من شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۹۶۶ ۱۵۶۴
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۷ سی ساله که یه گوشه ای افتادم از پا ای خدا واحد ۵.۴ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۸۸۱
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۷ مدد ز موسی بن جعفر واحد ۴.۶ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۹۴ ۸۹۶
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۷ باز دلتنگ کربلامو می بینی که بی قرارم شور ۴ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۸۲۵۵ ۳۱۴۱
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۷ تنهاترین امام زمین مقتدای شهر شور ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۶۸۳۱ ۲۶۹۱