میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ سایه تو روی سرمه سرود ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۸۵۹ ۵۸۲
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ عیني عیني | فارسی ، عربی سرود ۶.۳ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۶۷۶ ۵۵۱
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ إقصد الطوس ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۳۴۳ ۳۹۵
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷ زیبا شد با تو دنیامون | فارسی ، عربی سرود ۴.۶ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۶۷۹ ۶۳۳