گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از امیر برومند، ۱۶ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ وقت سحر با حال غم زمینه ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۳۳۷۹ ۱۱۶۴
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دیوونه حیدرمو می دونن علی مولامه شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۳۴۹۴ ۱۸۱۵
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به علی دستامو ول نکن زمینه ۵.۴ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۲۳۱۵ ۱۱۲۵
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ میذارم سرم رو زیر قدم حسین شور ۴.۹ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۲۶۴۵ ۱۳۹۴
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ مولی الموحدین حیدر شور ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۲۹۶۸ ۱۵۱۲
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ شه خوبان مرد مردان حیدر کراری واحد ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۲۶۰ ۱۲۱۶
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تا دم خونه صف کشیدن زمینه ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۱۳۴۷ ۹۲۳
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جنت من کرب و بلا | اردو تک ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۶۵ ۸۸۷
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ یا ام الادب یا ام البنین شور ۲.۹ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۳۳۴۵ ۱۴۳۰
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ خلق یک حماسه عظیم می کنه شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۱۹۱۱ ۱۱۴۶
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ توام تنهام گذاشتی رفتی بابا زمینه ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۸۰۹ ۷۱۴
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ علی علی علی نظرت حق شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۶۶۸۰ ۲۳۷۴
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ همه گفتن از دلیری و شجاعت علی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۲۸۶ ۱۳۲۲
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ وقتی محافظ خیمه ها باشه شور ۳.۹ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۲۳۲۹ ۱۱۷۸
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امشب اومدم خدا گرچه بد و رو سیام زمینه ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۱۱۱ ۹۰۵
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ سرنوشت سازه آقا هر کسی که میشه نوکرت شور ۲.۵ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۵۲۱ ۱۱۱۷