گلچین رمضان ۱۳۹۷

گلچین رمضان ۱۳۹۷

از امیر برومند، ۱۶ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ وقت سحر با حال غم زمینه ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۳۶۴۸ ۱۴۲۶
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ دیوونه حیدرمو می دونن علی مولامه شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۳۸۱۹ ۲۱۲۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ به علی دستامو ول نکن زمینه ۵.۴ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۲۷۴۶ ۱۳۵۸
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ میذارم سرم رو زیر قدم حسین شور ۴.۹ ۵:۰۹ ۱ ۱ ۳۰۷۴ ۱۶۴۶
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ مولی الموحدین حیدر شور ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۳۳۷۰ ۱۷۶۸
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ شه خوبان مرد مردان حیدر کراری واحد ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۷۴۹ ۱۴۴۳
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۷ تا دم خونه صف کشیدن زمینه ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۱۰۶۵
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۷ جنت من کرب و بلا | اردو تک ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۲۰۵۵ ۱۰۸۵
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۷ یا ام الادب یا ام البنین شور ۲.۹ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۳۸۲۴ ۱۶۶۲
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۷ خلق یک حماسه عظیم می کنه شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۲۳۲۶ ۱۳۶۸
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۷ توام تنهام گذاشتی رفتی بابا زمینه ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۹۷۵ ۸۶۷
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۷ علی علی علی نظرت حق شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۱۳۵۳ ۳۳۷۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۷ همه گفتن از دلیری و شجاعت علی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۶۰۴ ۱۵۴۰
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۷ وقتی محافظ خیمه ها باشه شور ۳.۹ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۲۶۴۳ ۱۳۷۶
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۷ امشب اومدم خدا گرچه بد و رو سیام زمینه ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۱۸ ۱۰۹۰
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۷ سرنوشت سازه آقا هر کسی که میشه نوکرت شور ۲.۵ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۵۵ ۱۲۷۴