شب دوم محرم ۱۳۹۷

شب دوم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۷ وضومون شده اشک روضه روضه ۴.۶ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۷۴۸۸ ۲۸۷۱
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۷ با صد جلالت و شرف و عزت و وقار روضه ۱۲.۴ ۱۳:۰۲ ۰ ۰ ۲۷۸۸ ۲۲۶۶
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۷ یارا دلبر و دلدارا زمینه ۶.۳ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۲۲۷۷۱ ۱۱۸۳۳
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۷ از دل صحرا رسیده این کاروان زمینه ۸.۷ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۸۴۶۷ ۶۸۲۲
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۷ کاروانی پُرِ دل های بلانوش واحد ۴.۷ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۶۲۶۴ ۵۳۱۰
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۷ یک کاروان از جنس نور واحد ۲.۱ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۶۳۰۵ ۴۸۷۴
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۷ اولین بار مگه یادم میره شور ۵.۹ ۵:۵۴ ۱ ۱ ۱۷۷۴۴ ۹۳۲۱