شب دوم محرم ۱۳۹۷

شب دوم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۷ اهل غربت و غم زمینه ۶.۷ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۹۸۳۱ ۵۸۹۳
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۷ جونم مزه عشق تو می دونم شور ۴.۴ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۰۹۸۵ ۷۹۳۹
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۷ حالا که می بینم خوابی که من دیدم واحد ۸.۵ ۸:۵۱ ۰ ۰ ۱۲۴۰۸ ۶۵۸۵
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۷ میشه کسی ضریحتو ببینه دیوونه نشه شور ۴.۵ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۸۹۷۴ ۷۱۳۷