شب دوم محرم ۱۳۹۷

شب دوم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۷ این حرم گهواره دارد جان زینب بازگرد روضه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۴۴۲۲ ۲۰۴۹
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۷ من به عشق تو اسیر این جاده شدم زمینه ۱۱.۱ ۱۱:۵۴ ۰ ۰ ۶۶۶۲ ۴۸۴۱
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۷ عشق یعنی کربلا شور ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۷۱۷۹ ۵۳۷۸
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۷ یکی یکی تموم نوکرا رسیدن واحد ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۶۷۱ ۵۰۵۹
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۷ با صد جلالت و شرف و عزت و وقار واحد ۷.۸ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۳۷۳۳ ۳۳۳۳
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۷ اگه بی راهه بذاره از حسین نفس می گیرم شور ۳.۳ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۷۰۵۲ ۵۶۷۳