شب دوم محرم ۱۳۹۷

شب دوم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۷ این حرم گهواره دارد جان زینب بازگرد روضه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۴۶۹۰ ۲۲۴۰
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۷ من به عشق تو اسیر این جاده شدم زمینه ۱۱.۱ ۱۱:۵۴ ۰ ۰ ۷۱۶۳ ۵۱۹۹
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۷ عشق یعنی کربلا شور ۷.۱ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۷۵۳۱ ۵۶۵۲
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۷ یکی یکی تموم نوکرا رسیدن واحد ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۳۰ ۵۳۲۱
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۷ با صد جلالت و شرف و عزت و وقار واحد ۷.۸ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۳۹۶۲ ۳۵۷۵
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۷ اگه بی راهه بذاره از حسین نفس می گیرم شور ۳.۳ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۷۴۸۱ ۵۹۷۰