روز هفتم محرم ۱۳۹۷

روز هفتم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ تو خیمه هامون آبی نمونده زمینه ۸.۲ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۷۸۷۶ ۳۷۱۸
۲ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ آمده ام به کربلا واحد ۳.۳ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۸۵ ۱۷۸۴
۳ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ امان از دنیا شور ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۵۱۲ ۲۷۶۳
۴ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ الیمین اوستونده بالام قانه باتدی شور ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۲۷۶۸ ۲۲۷۵