روز هفتم محرم ۱۳۹۷

روز هفتم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ تو خیمه هامون آبی نمونده زمینه ۸.۲ ۸:۴۵ ۰ ۰ ۸۹۱۷ ۴۱۱۷
۲ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ آمده ام به کربلا واحد ۳.۳ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۳۳۹ ۱۹۸۶
۳ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ امان از دنیا شور ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۷۹۶ ۳۰۳۰
۴ روز هفتم محرم ۱۳۹۷ الیمین اوستونده بالام قانه باتدی شور ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۲۹۰۹ ۲۵۰۳