شب تاسوعا ۱۳۹۷

شب تاسوعا ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۷ رفتی برنگشتی کردی بی قرارم زمینه ۷.۳ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۹۷۸۲ ۴۶۷۰
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۷ این هیبت شاهانه شور ۶.۴ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۱۵۰ ۶۲۹۶
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۷ پاشو علمدار حرم یه سری به حرم بزن واحد ۸.۴ ۸:۵۱ ۰ ۰ ۷۷۹۲ ۵۰۹۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۷ دست اباالفضل داره پیمونمو پر می کنه واحد ۷.۹ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۴
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۷ بارون که بباره زندگیم جون می گیره شور ۵.۸ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۶۹۴۲ ۷۸۷۷