شب تاسوعا ۱۳۹۷

شب تاسوعا ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۷ رفتی برنگشتی کردی بی قرارم زمینه ۷.۳ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۸۸۸۶ ۴۳۰۵
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۷ این هیبت شاهانه شور ۶.۴ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۹۱۶۷ ۵۸۵۲
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۷ پاشو علمدار حرم یه سری به حرم بزن واحد ۸.۴ ۸:۵۱ ۰ ۰ ۶۶۵۵ ۴۶۱۹
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۷ دست اباالفضل داره پیمونمو پر می کنه واحد ۷.۹ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۴۵۲۷ ۳۷۰۶
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۷ بارون که بباره زندگیم جون می گیره شور ۵.۸ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۲۳۹۵ ۶۵۵۰