میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ ای آینه تمام زهرا زینب سرود ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۱۰۰۵ ۷۶۰
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ روی حسین مهر دلارای زینب است مدح ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۴۸۹ ۵۵۹
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ به نام عشق به نام نامی حسین سرود ۶.۳ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۹۴۷ ۷۹۲
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ سلام ای ماه شبای تار دو دنیا زینب سرود ۶.۹ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۷۸۵ ۷۹۲