شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ بریم مدینه خونه مولا زمینه ۶ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۳۵۵۴ ۱۸۴۲
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ با آن کسی که گریه برایش نکرده شور ۴.۸ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۳۱۴۰ ۲۰۲۰