شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ پاشو خانم خونم گرفته دلم زمینه ۷.۲ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۴۳۷۳ ۱۹۴۸
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ناله سحرم کربلا شور ۵.۲ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۷۰۳ ۲۲۷۹
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ز غربت و غم عزیز دلم واحد ۶ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۲۸۸۷ ۱۶۴۰
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ذکر توسلاتم سفینة النجاتم شور ۵.۲ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۳۱۱۲ ۲۱۸۳