شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ آه از این درد و از این غم زمینه ۶.۴ ۶:۳۰ ۰ ۰ ۱۹۰۲ ۱۰۸۰
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ غم نمیشه با تو غم بمونه شور ۵.۵ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۹۰ ۱۲۲۲
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ آرزومه توی بین الحرمین بگیرم من دو سه تا عکس تکی شور ۵.۱ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۱۷۸ ۱۳۵۴
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ فاطمه نرو عزیز من تو پشت در | فارسی ، عربی ، آذری واحد ۸.۱ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۱۸ ۹۲۱
۵ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ عصمت کبرایی و زهرا شده نامت واحد ۸.۸ ۹:۱۲ ۰ ۰ ۶۷۶ ۷۷۹
۶ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ خمارم از روی آن طره گیسوی شور ۵.۱ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۸۴ ۱۲۲۶