میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

از محمد فصولی الكربلائي، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ حیدریم قلندرم سرود ۹.۶ ۱۰:۱۸ ۰ ۰ ۴۰۱۳ ۱۸۲۵
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ بیت الهادی تنزیل | عربی ، فارسی سرود ۳.۲ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۲۳۵۱ ۱۴۰۰
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ ریح الفرحه فاحت | عربی ، فارسی سرود ۲.۵ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۲۷۰۵ ۱۵۰۸
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ ای دلبر یا حیدر سرود ۲.۸ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۳۸۵ ۱۳۳۳