شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۸

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۸ بی سر غریب مادر زمینه ۵.۳ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۹۹۸ ۶۳۷
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۸ عمرم با تو با برکته آقای من شور ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۶۹۱ ۷۳۳
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۸ تقویم اولین نفس هاشو داره می کشه بازم شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۷۸۷ ۷۱۸