میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

از محمد فصولی الكربلائي، ۸ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ صباحاً اتنفّس بحب الحسین سرود ۶.۳ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۱۱۵۱ ۴۴۱
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ ای وجه خدا علی سرود ۷.۳ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۰۱۳ ۳۹۱
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ ابوفاضل | عربی ، فارسی سرود ۴.۹ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۱۱۲۵ ۴۴۱
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ در هوای کوی تو بی قرارم یا حسین سرود ۳.۶ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۶۳۶ ۴۰۸