میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ مبعث همه قمرها سرود ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۹۱۱ ۹۴۷
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ زائر بهشت نورم سرود ۵ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۴۱۵ ۱۰۹۰
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ سیل خروشان عباس سرود ۴.۴ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۹۷۹ ۷۳۳
۴ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ روی لب عشاق ذکر یا اباالفضله سرود ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۱۸۸ ۷۷۶
۵ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ ابروی تو غارتگرترین نوع کمان است سرود ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۸۲۸ ۶۱۰
۶ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ انا فتحنای خدا یعنی اباالفضل سرود ۶.۱ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۶۰۸ ۸۹۷