شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ دوباره می خونم با چشم تر زمینه ۷.۸ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۴۰۷۱ ۱۹۱۸
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ این عشقی که به سر من افتاده شور ۶.۵ ۶:۳۶ ۱ ۱ ۴۰۸۳ ۲۲۳۳
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ دلم بی قراره واحد ۵.۶ ۵:۳۹ ۱ ۱ ۱۹۹۳ ۱۱۲۴
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدر است واحد ۸.۸ ۹:۱۱ ۱ ۱ ۲۶۰۵ ۱۴۰۰
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ به نام عالی اعلا علی مولا شور ۴.۱ ۴:۰۵ ۱ ۱ ۳۱۳۲ ۱۷۴۲
۶ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ میدونی منم اون که زندگیشو باخته شور ۴.۳ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۲۵۱۷ ۱۶۰۵
۷ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ كس جلودار تو ای حیدر کرار نبود شعرخوانی ۴.۳ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۱۷۶۴ ۸۱۸