۲۸ تیر ۱۳۹۸

۲۸ تیر ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ یه خیابون نم بارون شور ۳.۵ ۳:۰۰ ۱ ۱ ۵۳۵۲ ۲۷۴۴
۲ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ دیوونه کربلاتم از بچگی مبتلاتم شور ۴.۲ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۳۳۶۹ ۱۷۶۶
۳ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ یه دیوونه که حالشو خدا می دونه شور ۵.۵ ۵:۳۰ ۱ ۱ ۲۲۶۴ ۱۴۲۸
۴ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ مگه یادت میره نوکریامو شور ۴.۳ ۴:۱۰ ۱ ۱ ۲۱۴۷ ۱۲۳۵
۵ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ما را سر بحث و جدل و غائله ای نیست واحد ۲.۴ ۲:۱۰ ۱ ۱ ۱۴۱۳ ۷۳۴