۵ مرداد ۱۳۹۸

۵ مرداد ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ ۵ مرداد ۱۳۹۸ راوی روضه ابن شبیبه زمینه ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۴۵۶۶ ۱۶۹۷
۲ ۵ مرداد ۱۳۹۸ عشق می کنم با صحن گوهرشادت شور ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۶۰۲۰ ۲۷۷۱
۳ ۵ مرداد ۱۳۹۸ دلم بی تابه واسه محرمت شور ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۴۱۳۵ ۲۱۱۵
۴ ۵ مرداد ۱۳۹۸ کربلا خوابم و رؤیامه شور ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۴۲۲۱ ۲۰۳۹