شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸ تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر مناجات ۳.۶ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۱۷۵ ۴۲۸
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸ ناله وا جگر نزن اینقدر روضه ۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۶۴۶ ۳۷۵
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸ یا جواد الائمه ادرکنی زمینه ۳.۴ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۵۳۴ ۸۱۸
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۸ مثل شب های قدره بس که امشب مهمه زمینه ۶.۴ ۶:۴۷ ۰ ۰ ۱۵۷۴ ۷۳۲