گلچین محرم ۱۳۹۷

گلچین محرم ۱۳۹۷

از وحید شکری، ۸۴ قطعه، ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ کوفیا نیا سید الغریب زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۹۴۳۹ ۴۱۴۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۷۳۱۵ ۴۷۴۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سلام الله علی المظلوم واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۴۰۹۳ ۲۶۱۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ شدم شبگرد این شهر و شدم تنهاتر از تنها واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۱ ۱ ۳۱۶۷ ۲۱۱۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ قسم به خالق منان واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۲۴۴۳ ۲۰۹۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ خدا رو شکر نمردم و بازم دیدم محرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۱ ۱ ۵۰۷۷ ۳۰۲۸
۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۲۳۸ ۳۴۳۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ کبوترم شوق پر از این قفس دارم شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۸۱۳ ۲۲۸۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ واویلا به کربلا از آفتاب به کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۴۱ ۱ ۱ ۳۱۹۵ ۲۲۷۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ هوا هوای کربلا شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۴۷۱۳ ۳۱۰۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ رسیده کاروونی از اقاقی یاس و نیلوفر واحد ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۲۴۲۱ ۱۴۷۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز محرم شد واحد ۲.۷ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۳۵۱۱ ۱۹۸۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ میون سینه زنی کربلا میدی تو شور ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۱۹۸۰ ۲۰۱۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ ذکر مستی روز و شب زینب شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۲۹ ۱۸۵۵
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار یکی حیدر کرار یکی شور ۲ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۲۹۸۵ ۲۲۶۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ بابایی سر بذار رو دامن من زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۲۷۱۲ ۱۹۰۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو حرما یه جایی هست شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۸۵۲ ۱۷۱۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نمیشه باورم امشب که بابا اومدی پیشم واحد ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۱۸۷۸ ۱۴۴۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ یکی یه دونه حسین رقیه واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۰۰۴ ۱۴۹۸
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ فرمانروای کشور غیرت اباالفضله شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۲۷۰۲ ۲۳۳۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نیابت شاه بی کفن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۷۶۱ ۱۶۰۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ بین همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۲۸۷۴ ۱۹۱۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سر تا به پا پا تا سرم نیلی ست بابا شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۳۰ ۱۳۹۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کجایی عمو شب غربتم سحر نداره شور ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۲۳۷۸ ۱۵۹۹
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ در کلاس عاشقی قرعه خورد به نام من زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۶۸۴ ۱۲۱۶
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ از شوری اشک غمت بوده شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۷۷۶ ۱۱۷۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ دختر زهرای اطهری شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۸۹۹ ۱۲۱۰
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم واحد ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۱۰۲۴
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام نامی علیا مخدره زینب واحد ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۳۵۸ ۱۲۰۳
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیرم می دونم بدم چون به غیرت اسیرم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۴۴۹ ۱۴۲۰
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ دم به دم با ذکر تو یا ثارالله مأنوسم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۰۲۳ ۱۲۲۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان زینب بده فرمان زینب شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۰۹ ۱۵۲۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ ثروت یعنی کرامت زهرا شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تا تو کرب و بلا دلتنگ کرب و بلام شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۸۹۰ ۱۱۳۲
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ زخمی شد عمو من تو خیمه ام زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۷۶ ۹۳۸
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز نوکر اومده شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۸۷۰ ۱۰۷۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ رها کن دستمو عمه دل زارم پریشونه واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۳۲۸ ۱۰۰۷
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ اذا زلزلت الارض زلزالها واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۳۸۶ ۱۲۳۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۹۴۳ ۱۱۵۷
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیر بی قرین کفیل الزینب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۹۱۵ ۱۱۲۹
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ من عاشق حسنم شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۶۳۱ ۱۲۶۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم ابن الحسن نوه علی قاسمم زمینه ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۹۲۳
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ بسم الله الجمیل شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۸۴ ۱۲۹۸
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تموم افتخارم اینه سنگ تو رو زدم به سینه شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۶۷۵ ۱۲۳۳
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار زمین شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۷۵۱ ۱۱۰۲
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ برا جون دادن آمادم مث شیرم حسن زادم واحد ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۹۷۴ ۹۰۶
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ بدم المظلوم بدم العطشان واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۱۵۲۶ ۱۱۸۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نبض دلم با پرچم روی گنبدت می زنه شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۸۷ ۱۱۴۷
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ آیینه مرد جمل شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۱۹۹۷ ۱۲۹۲
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ چه خوش قد و بالایی قاسم جان شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۱۹۴۹ ۱۲۶۳
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ اهل ایمان متفق بر اصل ولایتند شور ۲.۱ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۷۳۷ ۹۲۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای وای که قحط آبه زمینه ۱۲ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۲۷۶ ۱۰۲۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ با ذکر یا حسین ثواب می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۶۹۴ ۹۰۳
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کسی حرفامو جز زینب نمی فهمه نمی دونه واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۱۹۶ ۹۰۵
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ پرواز می کنم من سفرنامه اربعینم آغاز می کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۱۴۷۵ ۱۰۵۸
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ قرارمون بود واسه تو غم بخورم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۷۰۶ ۸۶۵
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ الحمدالله الذی نوکر ربابم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۸۴۶ ۱۰۷۱
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ قلبمو بی ستاره کردی شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۲۰۷۲ ۱۱۰۱
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای بر صورت نقاب زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۱۷ ۸۵۳
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ علی سرو رعنای حسین تک ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۹۴ ۱۰۲۱
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ از خیمه چنان شیر نری می آمد شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۱۶۶۶ ۱۲۷۶
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ برو ای اشبه الناس به پیغمبر گل لیلا واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۲۶۰ ۹۰۴
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ حق با علی و مع الحق واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۶۱ ۱۰۰۸
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو رو دوست دارم ای دلبند شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۵۷۳ ۸۶۹
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ انا علی بن حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۹۶۰ ۱۲۹۵
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام علی منم غلام علی شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۲۲۰۳ ۱۴۸۸
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ اسمتو می برم حتی سر دارم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۹۴۱ ۹۷۱
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بوی یاس داره میاد زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۹۲۹ ۱۰۰۷
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ سقا دریا محو چشماته تک ۲.۹ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۹۶۱ ۹۵۵
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۹۷۰ ۱۰۳۶
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ یل سپاه عباس شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۲۵ ۱۲۵۴
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلم از غصه بی تابه علی اصغر نمی خوابه واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۹۴۸ ۹۲۱
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سردار عشق عباس واحد ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۲۵ ۱۱۹۰
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ زندگیم شده رویایی از وقتی تو رو می شناسم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۷۹۴ ۹۳۹
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ به تو بدهکارم خیلی دوست دارم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۱۲۳۳ ۱۱۰۱
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ صاحب علم قمر شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۲۲۴ ۱۶۵۱
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم عباس شیر حیدرم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۱ ۱ ۴۰۶۱ ۲۱۱۲
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ زر و خلخال و زیورم را بردند عمو بیا شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۱۸۰۸ ۱۳۱۵
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان دو عالم به فدات مظلوم حسین جان زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۱۱۸۴ ۱۰۶۱
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ دیگه بسه این دوری انتظار شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۱۰۱۶ ۱۰۷۴
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ شافع روز جزا ای همه عشق خدا شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۵۷ ۱۱۴۵
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ چرا میذاری بار این فراق روی دوش من واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۰۳۶ ۹۴۷
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ شه بی کفن سرت جنجاله شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۱۹۹۳ ۱۶۵۷
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تنها توی دل گودال شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۳۳۲۸ ۱۹۷۸