گلچین محرم ۱۳۹۷

گلچین محرم ۱۳۹۷

از وحید شکری، ۸۴ قطعه، ۶ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ کوفیا نیا سید الغریب زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۲۹۷۱ ۱۰۲۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلشوره دارم آقاجون یه غصه توی قلبمه شور ۳.۵ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۲۲۶۰ ۱۱۰۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سلام الله علی المظلوم واحد ۳.۸ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۱۳۰۵ ۵۶۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ شدم شبگرد این شهر و شدم تنهاتر از تنها واحد ۳.۱ ۳:۰۹ ۱ ۱ ۱۲۸۵ ۵۴۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ قسم به خالق منان واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۷۴۶ ۴۵۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ خدا رو شکر نمردم و بازم دیدم محرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۱ ۱ ۱۳۲۱ ۶۹۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۹۸۲ ۵۹۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ کبوترم شوق پر از این قفس دارم شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۸۰۶ ۴۳۸
۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ واویلا به کربلا از آفتاب به کربلا زمینه ۹.۱ ۹:۴۱ ۱ ۱ ۷۸۱ ۴۹۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ هوا هوای کربلا شور ۴.۹ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۲۷۵ ۶۲۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ رسیده کاروونی از اقاقی یاس و نیلوفر واحد ۳.۳ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۵۴۱ ۳۴۳
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز محرم شد واحد ۲.۷ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۱۰۳۷ ۴۸۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ میون سینه زنی کربلا میدی تو شور ۴ ۴:۱۱ ۱ ۱ ۶۳۲ ۴۷۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ ذکر مستی روز و شب زینب شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۵۳۰ ۳۶۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار یکی حیدر کرار یکی شور ۲ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۶۹۹ ۴۴۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ بابایی سر بذار رو دامن من زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۵۳۷ ۴۰۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو حرما یه جایی هست شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۰۰ ۴۲۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نمیشه باورم امشب که بابا اومدی پیشم واحد ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۴۱۰ ۳۷۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ یکی یه دونه حسین رقیه واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۵۳۴ ۳۴۶
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ فرمانروای کشور غیرت اباالفضله شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۶۷۵ ۵۴۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نیابت شاه بی کفن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۴۵۶ ۳۴۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ بین همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۵۱۹ ۳۸۱
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سر تا به پا پا تا سرم نیلی ست بابا شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۳۸۶ ۲۹۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کجایی عمو شب غربتم سحر نداره شور ۳.۵ ۳:۳۸ ۱ ۱ ۴۶۸ ۳۱۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ در کلاس عاشقی قرعه خورد به نام من زمینه ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۳۶۴ ۲۷۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ از شوری اشک غمت بوده شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۲۹۶ ۲۸۰
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ دختر زهرای اطهری شور ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۸۹ ۲۵۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم واحد ۴.۹ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۳۲۷ ۲۲۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام نامی علیا مخدره زینب واحد ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۳۹۳ ۲۸۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیرم می دونم بدم چون به غیرت اسیرم شور ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۴۰۶ ۳۳۹
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ دم به دم با ذکر تو یا ثارالله مأنوسم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۴۵ ۲۹۰
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان زینب بده فرمان زینب شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۳۷۸ ۳۳۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ ثروت یعنی کرامت زهرا شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۳۷ ۲۳۱
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تا تو کرب و بلا دلتنگ کرب و بلام شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۵۰ ۲۷۲
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ زخمی شد عمو من تو خیمه ام زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۳۹۲ ۲۴۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ باز نوکر اومده شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۳۰۹ ۲۵۱
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ رها کن دستمو عمه دل زارم پریشونه واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۲۳۸ ۲۳۸
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ اذا زلزلت الارض زلزالها واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۴۰۵ ۲۸۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۷۸ ۲۷۹
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ امیر بی قرین کفیل الزینب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۶۰ ۲۵۰
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ من عاشق حسنم شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۳۴۰ ۲۵۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم ابن الحسن نوه علی قاسمم زمینه ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۰۹ ۲۲۸
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ بسم الله الجمیل شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۳۱۷ ۲۹۵
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تموم افتخارم اینه سنگ تو رو زدم به سینه شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۸۰ ۲۵۷
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ کعبه سیار زمین شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۲۱ ۲۴۴
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ برا جون دادن آمادم مث شیرم حسن زادم واحد ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۲۲۴ ۲۳۰
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ بدم المظلوم بدم العطشان واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۳۴۰ ۲۸۲
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ نبض دلم با پرچم روی گنبدت می زنه شور ۴.۱ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۱۱ ۲۴۷
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ آیینه مرد جمل شور ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۴۹ ۲۴۳
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ چه خوش قد و بالایی قاسم جان شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۲۴۱ ۲۶۵
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ اهل ایمان متفق بر اصل ولایتند شور ۲.۱ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۲۳۹ ۲۳۶
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای وای که قحط آبه زمینه ۱۲ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۷۳ ۲۵۳
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ با ذکر یا حسین ثواب می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۰۷ ۲۱۰
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ کسی حرفامو جز زینب نمی فهمه نمی دونه واحد ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۳۱۶ ۲۱۹
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ پرواز می کنم من سفرنامه اربعینم آغاز می کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۴۳۹ ۲۵۲
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ قرارمون بود واسه تو غم بخورم شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۱ ۱ ۲۵۱ ۲۰۹
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ الحمدالله الذی نوکر ربابم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۲۵۱ ۲۶۹
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ قلبمو بی ستاره کردی شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۲۹۳ ۲۵۵
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ ای بر صورت نقاب زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۲۴۷ ۲۱۹
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ علی سرو رعنای حسین تک ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۳۱۱ ۲۵۸
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ از خیمه چنان شیر نری می آمد شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۳۰۳ ۲۷۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ برو ای اشبه الناس به پیغمبر گل لیلا واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۳۱۴ ۲۴۲
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ حق با علی و مع الحق واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۴۹ ۲۴۰
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تو رو دوست دارم ای دلبند شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۸۰ ۲۲۰
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ انا علی بن حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۳۳۰ ۲۸۲
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ به نام علی منم غلام علی شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۴۴۶ ۲۹۵
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ اسمتو می برم حتی سر دارم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۳۰۵ ۲۲۹
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ بوی یاس داره میاد زمینه ۷.۶ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۲۹۸ ۲۶۵
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ سقا دریا محو چشماته تک ۲.۹ ۲:۵۴ ۱ ۱ ۳۲۳ ۲۵۵
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۱ ۱ ۲۸۹ ۲۶۰
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ یل سپاه عباس شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۴۸ ۲۷۶
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ دلم از غصه بی تابه علی اصغر نمی خوابه واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۳۴۷ ۲۴۱
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ سردار عشق عباس واحد ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۹۸ ۲۹۹
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ زندگیم شده رویایی از وقتی تو رو می شناسم شور ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۵۲ ۲۲۱
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۷ به تو بدهکارم خیلی دوست دارم شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۱ ۱ ۳۳۴ ۲۸۱
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۷ صاحب علم قمر شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۵۲۴ ۳۷۴
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۷ منم عباس شیر حیدرم شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۱ ۱ ۶۶۴ ۳۸۵
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۷ زر و خلخال و زیورم را بردند عمو بیا شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۳۹۱ ۳۱۱
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۷ جان دو عالم به فدات مظلوم حسین جان زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۳۳۸ ۲۸۵
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۷ دیگه بسه این دوری انتظار شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۱ ۱ ۲۷۶ ۲۵۹
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۷ شافع روز جزا ای همه عشق خدا شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۰۲ ۲۸۳
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۷ چرا میذاری بار این فراق روی دوش من واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۴۶ ۲۵۳
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۷ شه بی کفن سرت جنجاله شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۵۵۵ ۴۰۴
۸۴ گلچین محرم ۱۳۹۷ تنها توی دل گودال شور ۶.۴ ۶:۴۴ ۱ ۱ ۸۹۷ ۵۲۸