شب اول محرم ۱۳۹۸

شب اول محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۸ ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین مناجات ۵.۹ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۶۴۲۰ ۲۴۱۲
۲ شب اول محرم ۱۳۹۸ خدا رو شکر به آرزوم رسیدم روضه ۷.۸ ۸:۱۶ ۰ ۰ ۳۲۱۹ ۲۳۷۶
۳ شب اول محرم ۱۳۹۸ تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین زمینه ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۰۴۵ ۷۹۵۳
۴ شب اول محرم ۱۳۹۸ در حسینیه رو باز کنید آروم زمینه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۷۴۳۰ ۴۸۴۴
۵ شب اول محرم ۱۳۹۸ رقص پرچم تو نسیم زمینه ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۶۸۶۲ ۵۰۳۴
۶ شب اول محرم ۱۳۹۸ غصه و غم شد شروع واحد ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۵۱۶۴ ۳۶۵۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۸ بیرق و پرچم سلام واحد ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۵۸۷۷ ۴۳۹۲
۸ شب اول محرم ۱۳۹۸ آسمان دور سر گنبد تو پر زده شور ۱.۸ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۸۲۴۵ ۵۰۹۲
۹ شب اول محرم ۱۳۹۸ یا حبیبی و معتمدی شور ۱.۸ ۱:۴۱ ۰ ۰ ۶۰۲۸ ۴۶۵۷