شب چهارم محرم ۱۳۹۸

شب چهارم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ صدای ناله هاشون شنید روضه ۲.۳ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۴۷۶ ۱۴۴۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ حر و آزاده ای اگه هستی با حسین زمینه ۴.۵ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۴۰۷۶ ۳۴۷۰
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ از قلب شعله ور حرم زمینه ۶.۸ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۴۹۰۸ ۴۱۴۶
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ می رسد رزق محبان اباعبدالله واحد ۴.۹ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۳۶۰۱ ۳۱۷۱
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ زینبم قافله سالار حسین بن علی شور ۲.۹ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۴۳۴۴ ۳۴۵۶
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ ای کاش میشد توی گریه ها بمیرم شور ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۴۸۸۴ ۴۷۴۲