شب پنجم محرم ۱۳۹۸

شب پنجم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ مثل علی ابهت داره شور ۳ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۴۰۹
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ کرب و بلا آرامش دنیامه شور ۶.۷ ۷:۰۳ ۰ ۰ ۱۷۷۲ ۱۵۴۱
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ رسیدی به کرب و بلا خیره شو شور ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۴۳۶
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ ولی الله یا علی واحد ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۴۲۹ ۱۱۳۶
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ اگه آقا شال مشکی میندازه شور ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۲۸۹ ۱۲۹۸
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ دارم از دوری حرمت می پوسم شور ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۱۷۶ ۱۳۲۹