شب اول محرم ۱۳۹۸

شب اول محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۸ کوفه نیا حسین برات نوشتم که بیای آقا روضه ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۳۷۰۶ ۱۶۲۱
۲ شب اول محرم ۱۳۹۸ باورش سخته وقتی می بینی زمینه ۶.۷ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۳۸۹۶ ۲۸۱۲
۳ شب اول محرم ۱۳۹۸ الحمدالله که رسیدم به محرم دوباره شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۳۸۴۸ ۲۹۶۸
۴ شب اول محرم ۱۳۹۸ تا نقش بیرق تو یا قتیل العبراته واحد ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۲۸۳۸ ۲۴۱۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۸ اون که باوفاتر از هر مَرده شور ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۴۵۶۱ ۳۲۲۷