شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ شب تا صبح می خونم برات لالایی زمینه ۵.۲ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۷۴۰۳ ۴۶۸۲
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ لالا لالا گل پونه شور ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۴۶۵۳ ۳۶۷۰
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هرم لبهای تو آتش زده جانم پسرم واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۲۱۷ ۲۵۹۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ مو ببخش اگه کم اسم تو بردم واحد ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۲۹۹۰ ۲۸۶۴
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ العطش شعله کشیده ست شور ۲.۲ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۳۴۵۱ ۲۸۵۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ویلی یاحسین یا قتیل العبرات شور ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۴۱۰۴ ۳۳۶۷