شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ شب تا صبح می خونم برات لالایی زمینه ۵.۲ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۷۰۷۲ ۴۱۸۵
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ لالا لالا گل پونه شور ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۴۴۶۶ ۳۴۲۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ هرم لبهای تو آتش زده جانم پسرم واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۱۱۸ ۲۳۸۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ مو ببخش اگه کم اسم تو بردم واحد ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۴۷ ۲۶۴۷
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ العطش شعله کشیده ست شور ۲.۲ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۳۳۲۲ ۲۶۳۰
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ویلی یاحسین یا قتیل العبرات شور ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۳۹۸۴ ۳۱۵۸