روز ششم محرم ۱۳۹۸

روز ششم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ روز ششم محرم ۱۳۹۸ شکر خدا شدم بلاگردونت زمینه ۵.۱ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۳۲۶۸ ۲۰۰۴
۲ روز ششم محرم ۱۳۹۸ روی سرم بارون سنگه واحد ۴.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۳۴۸ ۱۱۹۶
۳ روز ششم محرم ۱۳۹۸ تو که اینگونه روی خاک ز هم وا شده ای واحد ۳.۶ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۲۴۶ ۱۲۱۲
۴ روز ششم محرم ۱۳۹۸ بده تو اذنم ای عمو شور ۲.۸ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۱۹۷۲ ۱۶۵۲
۵ روز ششم محرم ۱۳۹۸ الحمدالله که مثل علی اکبر شور ۴.۱ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۳۳ ۱۷۸۱