شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تو ابوفاضل و بر چرخ ادب قائمه ای روضه ۹.۶ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۳۹۵۰ ۱۵۸۷
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ همین که نعره لشکر بدل به هلهله شد روضه ۱۴.۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۰ ۲۳۲۳ ۱۴۷۱
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ تشنه بودیم بوی آب می رسید از علقمه زمینه ۶.۹ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۷۶۷۸ ۵۱۴۴
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ شبای پریشونی با چشمای بارونی زمینه ۷.۶ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۵۹۷۶ ۳۹۳۴
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ جون و دلم فدای تو واحد ۳.۸ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۳۹۴۰ ۲۵۵۴