ظهر تاسوعا ۱۳۹۸

ظهر تاسوعا ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ عمو خیمه غوغاست روضه ۸.۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۳۸۵۸ ۱۶۸۴
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ اسدالله و هو الغالب شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۴۰۰۵ ۲۶۷۵
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۸ توی علقمه شده واویلا واحد ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۶۴۴ ۲۳۶۴