شب تاسوعا ۱۳۹۸

شب تاسوعا ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۸ یا عباس یا عباس کمکم کن برادر زمینه ۷.۹ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۳۴۶۷ ۱۷۷۶
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۸ علمدار و یل و سقا اباالفضل شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۰۵۴ ۱۹۴۸
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۸ داداشم خدا نگیره سایه تو واحد ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۲۱ ۱۲۴۶
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۸ توی روضه ها دلم رو صاف می کنم شور ۳.۱ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۰۹۶ ۱۵۰۳
۵ شب تاسوعا ۱۳۹۸ خودمونیم آخه کی تو عالم شور ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۸۳ ۱۷۰۴
۶ شب تاسوعا ۱۳۹۸ مرا کن در حرم مهمان اباالفضل شور ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۲۷۰۸ ۱۷۴۹