اربعین حسینی ۱۳۹۸

اربعین حسینی ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۸ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۸ چه بی تاب دل تو سینم زمینه ۷.۲ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۵۴۵ ۳۶۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۸ تو رفتی و هر روز برا من عاشوراست زمینه ۵.۵ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۳۱۰ ۲۷۸
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۸ کربلا خوابم و رؤیامه شور ۴.۲ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۴۱۹ ۳۴۴
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۸ هر کی مشکلی با این بزم عزا داره شور ۳.۲ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۶۲ ۳۱۱
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۸ صدام چرا به تو نمی رسه حسین شور ۵.۹ ۶:۰۲ ۰ ۰ ۳۳۴ ۳۸۶
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۸ دوباره اربعین شد و گریم می گیره واحد ۵.۵ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۲۰۵ ۳۰۰
۷ اربعین حسینی ۱۳۹۸ باز داره اربعین میاد مث هر سال آقاجون واحد ۵.۷ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۱۷۵ ۲۶۴
۸ اربعین حسینی ۱۳۹۸ نگو که جای خالی ندارم شور ۳.۷ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۳۳۶ ۳۴۸